Evropska unija već više od 40 godina zagovara dobrobit životinja i prepoznata je u svetu kao globalni predvodnik, uz postavljanje nekih od najviših svetskih standarda. Pravila EU se uglavnom odnose na domaće životinje (postupanje na gazdinstvima, tokom prevoza i prilikom klanja za potrebe ishrane), ali i na divlje životinje, životinje u laboratorijima i kućne ljubimce.

Zbog važnosti teme za EU, poslednjih meseci u krugovima bloka raspravlja se o tome da li Evropska komisija treba da uključi komesara posvećenog životinjama, sa akcentom na kućne ljubimce.

Važna pravila Evropske unije o životinjama

Pravila EU o dobrobiti životinja odražavaju "pet prava":

1. Pravo na hranu i vodu
2. Pravo na utehu
3. Pravo na život bez bola, povreda i bolesti
4. Pravo na prirodno ponašanje
5. Pravo na život bez straha i strepnje

Druga pravila utvrđuju standarde dobrobiti životinja koje se uzgajaju zbog ishrane, kao i uslove za uzgoj određenih kategorija životinja, kao što su telad, svinje i koke nosilje.

U oktobru 2018. godine, zakonodavci su usvojili novu uredbu o veterinarsko-medicinskim proizvodima kako bi se ograničila upotreba lekova za kompenzaciju loših uslova ili bržeg rasta životinja.

U skladu sa zahtevima nove strategije "od farme do viljuške" za održiviju poljoprivredu, Evropska komisija trenutno ocenjuje celokupno zakonodavstvo EU o dobrobiti uzgajanih životinja.

Kompanija za zdravstvenu zaštitu životinja Zoetis i Federacija evropskih veterinarskih asocijacija za kućne ljubimce (FECAVA) bili su domaćini samita zainteresovanih strana EU o kućnim životinjama 19. marta u Briselu kako bi pokrenuli Izveštaj o vezi između ljudi i životinja, zalažući se za napredak u politici kućnih ljubimaca u cilju poboljšanja zdravlja ljudi i životinja, ali i blagostanja.

Kaljurand se prisutnima obratila kao ponosna vlasnica psa i objasnila da su njeni ljubimci pozitivno uticali na njen život. Ona je istakla da se kao član Radne grupe za kućne ljubimce trudi da prati relevantne debate, postavlja pitanja Komisiji i potpisuje pisma podrške gde god je to moguće. Ona je takođe istakla aktuelno pitanje da li je EU potreban komesar za životinje.

"Da li nam je zaista potreban komesar za životinje? To je veliki znak pitanja za mene".

Ipak, Kaljurand ističe da treba učiniti više da se promovišu prednosti posedovanja kućnih ljubimaca. Ona je objasnila poteškoće sa kojima se neke porodice suočavaju prilikom iznajmljivanja kuće jer nisu kod svih stanodavaca dobrodošli kućni ljubimci. Kaljurand je predložila da vlasnici životinja treba da učine mnogo više u borbi protiv stereotipa prema kojima se smatra da mačka ili pas u nečijoj kući znači da će ona biti uništena.

Osećaj sada potkrepljen naučnim dokazima

Izvršni potpredsednik i predsednik grupe za međunarodne operacije u Zoetisu, Džejmi Branan, rekao je da većina prisutnih ne bi bila iznenađena nalazima njihovog izveštaja, ali smatra da će oni pomoći da se ilustruje bezbroj prednosti koje kućni ljubimci donose. To uključuje pomoć ljudima da više vežbaju, smanjenje anksioznosti, stresa i bola i pružanje mogućnosti za više druženja.

"Sada to više nije samo anegdota. Sada imamo naučni dokaz", rekao je Branan. On je dodao da je sa ovim čvrstim dokazima bilo pogodno da oni koji su uključeni u ovaj sektor počnu da razmišljaju o sledećim koracima i da ovu poruku prošire izvan konferencijske sale.

"Radi se i o kreatorima politike i o tome kako unapređujemo sisteme da bismo olakšali posedovanje kućnih ljubimaca i da bismo stvorili društvo koje je prijateljskije za kućne ljubimce", rekao je on.

Veterinari u centru javnog zdravlja životinja

Glavni veterinarski službenik Zoetis-a Mike Mekferland takođe se obratio na događaju. On je istakao konsenzusnu izjavu američkog Nacionalnog instituta za zdravlje 1987. u kojoj se navodi da bi "buduće studije o ljudskom zdravlju trebale uzeti u obzir prisustvo ili odsustvo kućnog ljubimca u kući i prirodu ovog odnosa sa kućnim ljubimcem kao značajnu varijablu”.

On je takođe istakao važnost veterinara i rekao da veruje da "veterinari treba da budu u epicentru svih stvari javnog zdravlja" zbog njihove stručnosti, posebno kada se radi o infekcijama koje se prenose između životinja i ljudi, i zbog njihovog bliskog kontakta sa porodicama.

"Veterinar postajete zato što volite životinje i kućne ljubimce", rekao je Mekfarland i dodao da je to jedno od onih zanimanja koje privlače decu sa samo sedam godina.