Ministarstvo za evropske integracije raspisalo je javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti informisanja o Evropskoj uniji i evropskoj integraciji Srbije kako bi podstaklo javnu debatu o temama u vezi sa EU i procesom pristupanja Republike Srbije.

Konkurs je namenjen organizacijama civilnog društva koje se bave informisanjem o EU i o koristima procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, a obraćaju se prvenstveno mladima - srednjoškolcima i studentima. Krovna oblast ovogodišnjeg konkursa jeste “Mladi i Evropska unija - šta nam donosi članstvo“, u okviru koje će podnosioci predloga projekata moći da daju odgovor na jednu od sledećih tema:

Evropska unija i obrazovanje - mogućnosti, prilike i iskustva srednjoškolaca i studenata, aktivno učešće mladih u procesu evropskih integracija kroz programe EU: Erazmus plus, HORIZONT Evropa, Kreativna Evropa (Kultura i mediji), Program evropskog korpusa solidarnosti, Građani, jednakost, prava i vrednosti…

Šta nam donosi članstvo - politike Evropske unije: Životna sredina i klimatske promene.

Medijska pismenost – sposobnost razumevanja, kritičkog i analitičkog medijskog sadržaja o EU i evropskoj integraciji Srbije. Zašto je to važno?

EU dijalog s mladima (struktuirani dijalog) – koje prioritete mladih u vašoj lokalnoj zajednici biste kandidovali za ovaj dijalog, zašto i koje biste preporuke dali, odnosno rešenja ponudili?

EU dijalog je kontinuirani proces konsultacija između mladih i donosilaca odluka u cilju zajedničkog definisanja i sprovođenja politika značajnih za mlade na svim nivoima. Običan razgovor sa mladima nije EU dijalog sa mladima. EU dijalog je razgovor koji služi upoznavanju problema, sagledavanju prepreka i izazova, a koji kao krajnji rezultat ima jasno definisane preporuke za unapređenje trenutnog položaja mladih u lokalnim zajednicama, kao i proces koji prati sprovođenje tih preporuka..

Upoznajmo komšije - promocija i informisanje o programima prekogranične saradnje u kojima Srbija učestvuje sa Bugarskom, Mađarskom, Rumunijom, Hrvatskom, Crnom Gorom, Severnom Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom.

Vrednost pojedinačnog projekta koji organizacije civilnog društva mogu da predlože Ministarstvu za evropske integracije za finansiranje/sufinansiranje je do 1.625.000,00 dinara.

Pravo da konkurišu za dodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata imaju udruženja i fondacije sa sedištem u Republici Srbiji, a konkurs je otvoren od 9. do 29. maja 2024. godine.

(JA/EUpravo zato/Ministarstvo za EU integracije)