Mađarski šef diplomatije, Peter Sijarto govorio je na konferenciji Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), rekavši da Mađarska, kako bi ubrzala širenje Evropske unije na zapadni Balkan, planira takođe da, osim otvaranja novih poglavlja sa Srbijom, zatvori bar sedam poglavlja u pregovorima s Crnom Gorom.

Planira takođe da otvori prva poglavlja sa Albanijom i da usvoji pregovarački okvir sa BiH, što je prvi korak prema otvaranju pregovora.

Mađarska će započeti, kako je najavio, i konkretne pregovore sa novom, snažno prointegracijski orijentisanom vladom Severne Makedonije.

Centralna Evropa i zapadni Balkan mogu biti most između Istoka i Zapada

"Centralna Evropa i zapadni Balkan mogli bi da budu most između Istoka i Zapada, preko potreban za povratak saradnji Istoka i Zapada zasnovanoj na međusobnom poštovanju, koja bi mogla da pokaže izlaz iz sadašnje turbulentne ere prožete krizama. Mađarska je spremna da preuzme tu ulogu i da podrži države Zapadnog Balkana da postupe na sličan način", rekao je Sijarto

Integracija tih zemalja u EU je "ekonomski kao i politički i sigurnosni interes Mađarske", dodao je on.

Taj most je jako važan radi povratka saradnje Istoka i Zapada na osnovi uzajamnog poštovanja i mogao bi pokazati put prema izlasku iz trenutnog turbulentnog kriznog razdoblja, naveo je Sijarto.

On je istakao da su mađarska ulaganja u regionu dostigla 2.5 milijardi evra, a trgovina se od 2010. učetverostručila na više od 7 milijardi evra.

Dodao je da Mađarska takođe pomaže proces integracije slanjem stručnjaka i obučavanjem zvaničnika za komplikovani proces pridruživanja.

(M.A./EUpravo zato/kurir.rs)