Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije produžilo je rok za prijem radova u okviru nagradnog konkursa za izbor najboljih individualnih studentskih radova o evropskoj integraciji i procesu pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji. Novi rok za dostavljanje radova je 30. septembar 2024. godine.

Cilj ovog nagradnog konkursa je da neposredno uključi mlade akademske građane u otvorenu argumentovanu debatu o bitnim aspektima pristupnog procesa i članstva Republike Srbije u Evropskoj uniji.

Radovi bi trebalo da odgovore na jedno od šest pitanja:

  • „Ipak se kreće!" ili „Ipak se kreće?" proces pristupanja Zapadnog Balkanai Republike Srbije Evropskoj uniji: može li Srbija ostati i opstati van EU?
  • EU i rodna ravnopravnost
  • Ekonomske koristi i izazovi evropske integracije Srbije
  • Plan rasta EU kao prilika za približavanje Zapadnog Balkana EvropskojUniji
  • Vladavina prava u svetlu aktuelne pregovaračke metodologije EU: mogućnostza napredak Republike Srbije?
  • Zašto krize učvršćuju EU?

Komisija sastavljena od profesora Univerziteta u Beogradu procenjivaće kvalitet pristiglih radova, a za autore tri najbolja predviđeni su honorari u iznosu od 110.000, 80.000 i 60.000 dinara.

Pored tri najbolje rangirana, Ministarstvo će u elektronskom zborniku studentskih radova objaviti i ostale radove koji ispune kriterijume. Pored novčanih nagrada koje dodeljuje Ministarstvo za evropske integracije, ove godine u saradnji sa Centrom Velika Evropa Instituta Žak Delor iz Pariza i Ambasadom Republike Francuske u Srbiji, prvi put u okviru ovog konkursa biće dodeljena i posebna nagrada - „Žak Delor“, koja podrazumeva finansiranje (put i dnevnice) studijske posete Parizu za jednog autora.

Konkurs je otvoren za studente programa osnovnih akademskih studija i programa master akademskih studija svih univerziteta u Republici Srbiji.

Rok za slanje radova je 30. septembar 2024. godine.

(EUpravo zato)