Čak iako nemaju nervni sistem, pojedini oblici života na Zemlji mogu da se ponašaju prilično inteligentno.

Biljke se obično ne posmatraju kao svesna bića, ali jedan naučnik poručuje da možda i tu grešimo.

Hemijski ekolog sa Univerziteta Kornel, Andre Kesler, zajedno sa svojim doktorandom Majklom Milerom, u novom fascinantnom radu, zagovara tezu da ponašanje određenih biljaka može da se podvede pod definiciju inteligentnog.

Dva naučnika objašnjavaju da kada su suočene sa problemom, pojedine biljne vrste mogu da reaguju služeći se nekom varijantom pamćenja u kombinaciji sa, kako su to nazvali, sposobnošću da donose odluke.

Nedavno otkriće iz Keslerove laboratorije je njihov ključni dokaz.

Jedna vrsta biljke zlatice, Solidago altissima, navodno može da "čuje vriske" svojih suseda koje je napao neki biljožder.

Primera radi, kada larve insekata počnu da se hrane lišćem zlatice, biljke emituju isparljiva organska jedinjenja koja insektima signaliziraju da je stabljika oštećena i da moraju da pronađu bolji izvor hrane. Istovremeno, "napadnute" biljke takođe menjaju crvenu boju koja se reflektuje iz njihovog lišća što druge biljne vrste mogu da uoče.

Dečak kroz lupu posmatra biljke
Anna solovei / Alamy / Alamy / Profimedia 

Naučnici ističu da svetlost i hemikalije služe kao svojevrsni sistem upozorenja drugim zlaticama u blizini. Zbog toga će susedne zlatice aktivirati zaštitu, slično imunom sistemu koji postoji kod životinja.

Na taj tajnoviti i tihi način, zlatice ne samo da prikupljaju informacije iz okoline već se pripremaju i na neke buduće uslove.

Slično ponašanje je viđeno kod stabljika duvana.

Zlatica možda nema nervni sistem kojim može da komunicira slanjem signala, ali su njihove ćelije povezane sa sistemima koji operišu na hemijskom nivou.

"Mogu precizno da namirišu svoju okolinu, svaka pojedinačna ćelija može to da uradi, koliko znamo", uveren je Kesler.

Pripisivanje inteligencije biljkama je veoma kontroverzno, ali ovo polje naučnog istraživanja ipak dobija na svojoj snazi.

Naučnici znaju od osamdesetih da određene biljke razmenjuju informacije, ali se većina ovih istraživanja odigrava u laboratorijama, tako da još mnogo toga treba da se nauči o njima.

(EUpravo Zato/Science Alert)