Podaci govore da neformalni sakupljači snabdevaju reciklažnu industriju Srbije sa više od 87 odsto sirovina, zbog čega imaju ključnu ulogu u ovom procesu.

Kilino Stojkov je sa 27 godina otvorio kompaniju Connect Clean Roma Group koja je registrovana u julu 2022. godine, a započela sa radom u decembru, kada su dobili neophodne dozvole za tretman i skladištenje otpada.

Jedan od ciljeva eko zadruge Connect Clean Roma Group je da unapredi i poboljša položaj neformalnih sakupljača otpada i da ih uključi u organizovani sistem reciklaže.

Ova zadruga, koju su osnovali neformalni sakupljači, trenutno sarađuje sa više od 30 kooperanata za sakupljanje otpada.

Njeni članovi od starih kablova proizvode bakarne i aluminijumske granulate za kojima postoji velika potražnja.

Aluminijumski i bakarni granulati imaju primenu u skoro svim industrijama - od metalne do elektronske, a najviše se koriste za proizvodnju novih žica, bakarih cevi, bakarnih legura i, kako kaže Kilino Stojkov, osnivač eko zadruge, "nezamisliv je svakodnevni život današnje civilizacije bez kablova i bez metala kao što su bakar i aluminijum".

Granulati Eko zadruge Connect Clean - Roma Group
MONDO/Uroš Arsić Granulati Eko zadruge Connect Clean - Roma Group

"Naša zadruga pruža neformalnim sakupljačima bolje cene za sirovine. Činjenica da neformalni sakupljači snabdevaju reciklažnu industriju Srbije sa više od 87 posto sirovina ukazuje na njihovu ključnu ulogu u ovom procesu. Naš cilj je da javno zagovaramo i utičemo na donošenje pravnih okvira koji će omogućiti inkluziju neformalnih sakupljača u celokupan legalan sistem poslovanja," kaže Stojkov.

Kablove za reciklažu sakupljači nabavljaju iz različitih izvora. Tu su otpadni kablovi sa gradilišta, elektronski otpaci, stariji ili oštećeni kablovi iz industrije i domaćinstava, a zadruga sarađuje i sa kompanijama koje se bave demontažom starih instalacija kako bi obezbedila dodatni izvor materijala za reciklažu.

Nakon nabavke, kablovi se sortiraju prema vrsti i kvalitetu kako bi se procenio udeo metala, što značajno utiče na konačnu otkupnu cenu. Otpadni kablovi se temeljno čiste od maltera, betona, izolacije i slično i sortiraju prema željenim specifikacijama, budući da postoji nekoliko osnovnih vrsta granulata kao krajnji proizvod.

Granulati
MONDO/Stefan Stojanović Granulati

Njihova ideja prepoznata je kao jedno od najboljih inovativnih rešenja za ubrzanje zelene tranzicije zbog čega ju je Evropska unija podržala u okviru inicijative "EU za Zelenu agendu u Srbiji".

Ranije je zadruga iznajmljivala mašinu za reciklažu, a sada, zahvaljujući finansijskoj podršci EU, oni su kupili mašinu tako da je kapacitet postrojenja do 1500kg/h unosa mešanog otpadnog materijala.

"Verujemo da ćemo imati kapacitet da mesečno obradimo više od 15 tona malih kućnih aparata. Trenutno, koliko mi je poznato, u Srbiji se samo dve kompanije bave ovom vrstom reciklažezbog čega smatramo da ćemo značajno doprineti održivom upravljanju otpadom i smanjenju njegovog negativnog uticaja na životnu sredinu," objašnjava osnivač Connect Clean Roma Group-e.

Pored proizvodnje visoko traženih bakarnih i aluminijumskih granula, kompanija Connect Clean Roma Group aktivno sprovodi društvene inicijative sa ciljem kreiranja javnih politika u oblasti cirkularne ekonomije i klimatskih promena.

Trenutno su jedini predstavnici Zapadnog Balkana u savetodavnom globalnom odboru za klimatska pitanja u okviru UNDP i Youth4Climate organizacije.

"Kroz naše zalaganje, aktivno se borimo protiv paljenja kablova koje predstavlja veliki problem u Srbiji. Ova praksa ima izuzetno negativne posledice, doprinoseći brojnim smrtnim slučajevima. Naša reciklaža kablova ima za cilj smanjenje ovog problema i poboljšanje ukupne situacije," ističe Stojkov.

Plan zadruge je da otvore reciklažne centre u većim gradovima u zemlji, koje će voditi neformalni sakupljači.

Novi Izazov za inovativna rešenja za zelenu tranziciju srpske privrede, objavljen je u februaru ove godine, i biće otvoren do kraja 2026. godine, sa ciljem da podrži inovativna rešenja u svih pet oblasti Zelene agende za Zapadni Balkan.

Projekat "EU za Zelenu agendu u Srbiji" uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

(M.A./EUpravo zato/europa.rs/EURACTIV.rs)