Posledice klimatskih promena već godinama predstavljaju veliki izazov za svetsku ekonomiju. Izmenjena klima utiče na vremenske uslove na koje smo svi u prirodi navikli, a posledično menjaju pravila na koje funskcionišu privreda i ekonomija.

Pojedine privredne grane, poput poljoprivrede, naročito su pogođene novim klimatskim uslovima, a stručnjaci širom sveta savetuju jedno – prilagođavanje.

Sa ciljem da se prilagode i izazove pretvore u prilike, Evropska komisija je 2019. godine predstavila Evropksi zeleni dogovor – mapu puta za održivost ekonomije EU pretvaranjem klimatskih i ekoloških izazova u mogućnosti u svim oblastima politike i tranziciji čineći pravednom i inkluzivnom za sve. Evropska zelena agenda je strategija koja bi trebala Evropu da učini prvim "klimatski neutralnim" kontinentom do 2050. godine.

Zelena agenda za Zapadni Balkan

Strategija razvoja prilagođena je različitim područjima Evrope, tako je Srbija 10. novembra 2020. godine u Sofiji potpisala deklaraciju o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan. U Deklaraciji zemlje ovog regiona izrazile su zajedničku volju i spremnost da značajno doprinesu ambicioznoj Zelenoj agendi, i podrže napore EU u borbi protiv klimatskih promena, zaštiti životne sredine i korišćenju ekonomskog potencijala zelene, niskougljenične i cirkularne ekonomije u regionu.

Zelena agenda u Srbiji

U okviru strategije zelenog razvoja, Evropska unija kroz projekte pomaže države na putu tranzicije, pa tako u Srbiji postoji projekat "EU za Zelenu agendu u Srbiji", koji funkcioniše uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine. Projekat sprovodi UNDP u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

Cilj projekta "EU za Zelenu agendu u Srbiji" je da doprinese efikasnoj, inkluzivnoj i održivoj primeni Zelene agende u Srbiji kroz:

  • unapređenje strateškog i zakonodavnog okvira
  • sufinansiranje primene inovativnih pilot projekata u praksi
  • mobilizaciju dodatnog finansiranja za proširenje projekata koji doprinose zelenoj transformaciji Srbije

Kako bi ovi ciljevi bili dostignuti, projekat se fokusira na doprinos dekarbonizaciji privrede i postizanju ciljeva Pariskog sporazuma, smanjenju zagađenja životne sredine (vazduha, zemljišta i vode) i podrška usklađivanju zakonodavnog okvira Srbije sa pravnim tekovinama EU u 5 prioritetnih oblasti Zelene agende:

  1. Dekarbonizacija, energetska efikasnost i smanjenje industrijskih emisija
  2. Cirkularna ekonomija za resursnu efikasnost i industrijsku simbiozu
  3. Zaštita i investiranje u biodiverzitet i ekosisteme
  4. Smanjenje zagađenja životne sredine sa fokusom na kvalitet vazduha
  5. Održivi prehrambeni sistemi i ruralni razvoj

Za ovaj projekat EU donacija iznosi 7.2 miliona evra. Tokom 2022, Vlada Švajcarske obezbedila je dodatnih 7.1 miliona dolara, Vlada Švedske 1.58 miliona dolara, a Vlada Republike Srbije 0.8 miliona dolara za ovu inicijativu.

Kakve korsti građani i građanke imaju od ovog projekta?

Jedan od ključnih principa Zelene agende je da tranzicija ka klimatskoj neutralnosti mora biti socijalno pravedna i inkluzivna da bi bila uspešna. Stoga su projektne aktivnosti osmišljene tako da osiguraju da cena i koristi od zelene tranzicije budu ravnomerno raspoređeni u društvu.

Da bi se podstaklo angažovanje različitih društvenih grupa, koristi se mehanizam javnih poziva u formi izazova za inovacije. Ovo je dokazana metodologija za pronalaženje inovativnih i isplativih ideja, tehnologija i poslovnih modela koji će u praksi dovesti do poboljšanja društvenih, ekonomskih i ekoloških uslova života za sve građane i građanke Srbije, u skladu principima Zelene agende.