Do 2025. godine, u solarnom sektoru EU moglo bi raditi 584.000 ljudi, što predstavlja porast od 64% u odnosu na 2020. godinu, pokazuje izveštaj SolarPower Europe-a.

Ovaj izveštaj za 2021. godinu, pruža izuzetan uvid stanje u solarnom sektoru i ukazuje na ekspanziju ove grane i njegov uticaj na ekonomiju i tržište rada u Evropskoj uniji.

U 2020. godini, solarni sektor u EU zapošljavao je 357.000 ljudi.

Od tog broja, 42% ili 150.000 radnih mesta, bilo je direktno povezano sa solarnom industrijom, dok je preostalih 207.000 radnih mesta bilo indirektno povezano sa solarnom industrijom.

Najveći deo poslova, 80%, bio je na instalacijama solarnih sistema. Oko 10 posto radnih mesta čine poslovi održavanja, proizvodnja obuhvata 6 odsto, a reciklaža i dekomisija 4 procenta.

Proizvodnja u ovom sektoru broji ukupno 23.000 radnih mesta. Gotovo polovinu ovog broja čini proizvodnja invertora koja broji 11.000 direktnih i indirektnih radnih mesta.

Proizvodnja polisilicijuma i modula zapošljavaju 29 posto i 22 posto ljudi koji učestvuju u proizvodnji uopšte.

Zbog nedostatka kapaciteta za proizvodnju kristalnih ploča i ćelija u EU, samo je manji broj radnih mesta, manje od 1.000, uspeo biti popunjen u okviru ove proizvodne aktivnosti.

Inače, Član Solar Power Europe je i Udruženje OIE Srbija.

(M.A./EUpravo zato/oie.rs)