"Godine 2023. je 23,5 odsto zaposlenih u potpunosti ili delimično radilo od kuće što je blagi pad u poređenju sa prethodnim godinama", navodi se u saopštenju.

Posebno je opao broj onih koji svakodnevno rade kod kuće.

U odnosu na period pre pandemije udeo ljudi koji rade od kuće se udvostručio.

U martu 2022. je prestala obaveza poslodavaca za omogućavanje rada od kuće kad god je to moguće da se uskladi s radnim procesima.

Ko najviše radi od kuće?

Najviše rade od kuće IT sektor s gotovo 75 odsto zaposlenih koji u potpunosti ili samo ponekad dolaze u kancelariju. Sličan visoki postotak beleži se i u sektoru uprave, osiguranja i poslovnog savetovanja.

Obrnuta situacija je u zdravstvenom sektoru gde je samo 6,4 odsto zaposlenih povremeno radilo od kuće. Slično je i u maloprodaji i građevinarstvu.

Rad od kuće su najviše koristili mlađi zaposleni u starosnoj grupi od 25 do 44 godine što analitičari povezuju s mogućnošću brige o deci.

Nemačka se s ovim vrednostima rada od kuće nalazi u sredini lestvice kada se poredi sa drugim zemljama EU. Unutar Evropske unije rad od kuće najviše koriste Holanđani, Šveđani i Finci, a najmanje Bugari, Rumuni i Grci.

 (EUpravo Zato/Index.hr)