Prema rečima stručnjaka, pravo vreme da se krene u ovaj posao je s prvim radovima je jesen.

Savetodavac Dragan Mijušković iz PSSS Jagodina, kaže da je prioritet odrediti položaj plastenika, izbor folije, priprema zemljišta i semena.

On napominje da je tehnologija proizvodnje na otvorenom i u zaštićenom prostoru slična, ali da ima još mnogo detalja na koje mora da se obrati pažnja jer su greške česte.

"Stvaranje dobrih uslova pogoduje ne samo gajenim već i korovskim biljkama, pa i štetočinama, a borba s njima je teža i zahtevnija", kaže Mijušković.

Prema njegovim rečima, kvalitet i stanje zemljišta su jako bitni jer ono mora da ispunjava određene uslove.To podrazumeva sledeće:

  • dobru plodnost, dobar vodno-vazdušni režim, da su rastresita, ravna i da ima visok sadržaj humusa od 3% do 5%;
  • da nisu zakorovljena;
  • da nemaju ostatake pesticida i teških metala;
  • da ne sadrže uzročnike bolesti i štetočine, posebno nematode, i da je nivo podzemnih voda najviše do metar ispod površine.
  • Pre postavljanja plastenika treba da se sprovede kvalitetna obrada zemljišta, podrivanje, ravnanje i usitnjavanje, ali i da se postavi drenažni sistem sa odvodnim kanalima.
  • Ukoliko se ne bi sprovela drenaža vrlo brzo bi došlo do zabarivanja i zaslanjivanja zemljišta, kao posledica intenzivnog navodnjavanja koja se primenjuje pri proizvodnji u zaštićenom prostoru. Dobro bi bilo da se ostvari mogućnost kontrole odvođenja vode, odnosno da se zna koliki deo vode biljka iskoristi - savetuje Dragan Mijušković.

Dezinfekcija zemljišta i fitosanitarna priprema su obavezne, da bi se uništile biljne štetočine pre početka proizvodnje u plasteniku.

Kako izvršiti dezinfekciju zemljišta?

Dezinfekcija zemljišta se obavlja pre zasnivanja rasada, dok se kompost za tople leje, sandučići i saksije dezinfikuju uvek posle pripreme, a pre setve. Brojne štetne insekte, parazite koji prouzrokuju poleganje i seme korova najefikasnije uništava vodena para. Ovi, uređaji su skupi, pa se zemljište najčešće zaliva rastvorom: cineba, benomila ili previkura, fungicida koji samo sprečavaju razvoj bolesti.

Ukoliko se tokom obrade otkriju žičari, rovci ili larve gundelja, preporučuje se rasturanje zemnjišnih insekticida.

Protiv podgrizajućih sovica preventivno se unose "tetaton granule". Korove, posebno ukoliko imate manji plastenik, najbolje je uklanjati ručno ili plamenom.

Dezinfekcija pribora i alata je takođe obavezna, odnosno poželjna ukoliko želite da sve uradite kako treba

Najbolji način da to uradite je dA Pribor i alat potopite u rastvor masne sode ili plavog kamena (5%).

Drveni ramovi, sandučići i kolje ostave se nekoliko sati u rastvoru karboleuma, zatim se izvade i ostave nekoliko sati napolju, da se prosuše i da karboleum izvetri.

Seme proizvedeno na svom gazdinstvu, pre setve treba dezinfinkovati fungicidima na bazi tirama.

Poželjno je i preporučljivo da prednost date deklarisanom semenu koje potiče iz proverenih semenskih kuća, jer je već zaštićeno, napominje stručnjak.

Ukoliko želite da pokrenete svoju proizvodnju ili unapredite postojeću, podršku možete ostvariti preko IPARD fonda koji je do sada podržao mnogobrojne poljoprivrednike u Srbiji.

Kroz subvencije u više linija, odnosno, više mera, do sada su poljoprivredni proizvođači uspeli da dođu do kvalitetnije mehanizacije, tehnologija, alata i mašina koje su im ubrzale i olakšale posao i uvećale prihode.

Sve o ovoj podršci možete pronaći na njihovom zvaničnom sajtu ili sajtu eumogucnosti.rs, na kome možete i sami da pogledate i poslušate neku od priča poljoprivrednika i preduzenika koji su konkurisali za sredstva EU i dobili podršku.

(M.A./EUpravo zato/eKapija.com)