Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da smanji referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena, na nivo od 6,25 odsto.

Smanjena je i stopa na depozitne olakšice – na 5,00 odsto, kao i stopa na kreditne olakšice – na 7,50 odsto.

"Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je, pre svega, imao u vidu višemesečnu opadajuću putanju domaće inflacije i njen povratak u granice cilja u maju, u skladu sa projekcijama Narodne banke Srbije, kao i očekivano kretanje inflacije i drugih makroekonomskih pokazatelja iz domaćeg i međunarodnog okruženja u narednom periodu", navodi se u saopštenju na sajtu NBS.

Kako se dodaje da je, uzimajući u obzir dalje smanjenje globalnih inflatornih pritisaka, kao i, dosadašnji dezinflatorni uticaj restriktivnih monetarnih mera, Izvršni odbor NBS procenio da su se stvorili uslovi za početak ublažavanja monetarne politike putem smanjenja referentne kamatne stope.

NBS referentnu kamatnu stopu nije menjala od 10. avgusta prošle godine, od kada je sve do danas bila na nivou od 6,50 odsto.

Poslednji put referentna kamatna stopa porasla je za 25 baznih poena 13. jula prošle godine.

Da li je završen ciklus zaoštravanja monetarnih politika?

U NBS kažu da globalna inflacija nastavlja da opada i približava se pretpandemijskim nivoima, pre svega usled efekata prethodnog zaoštravanja monetarnih uslova centralnih banaka, slabljenja troškovnih pritisaka i popuštanja zastoja u globalnim lancima snabdevanja.

"Izvršni odbor Narodne banke Srbije ne očekuje znatniji rast cena proizvoda i usluga koje uvozimo, ali pažljivo prati sve faktore koji i na strani ponude i na strani tražnje mogu delovati na kretanje inflacije u narednom periodu, od čega će zavisiti buduće odluke monetarne politike", navodi NBS.

Dodaje se da većina centralnih banaka predviđa da će se inflacija u njihovim zemljama vratiti u granice cilja u drugoj polovini ove ili prvoj polovini naredne godine, a tržišni učesnici očekuju da je ciklus zaoštravanja monetarnih politika završen.

Podsećaju da je Evropska centralna banka na sastanku 6. juna započela sa ublažavanjem monetarne politike smanjenjem osnovnih kamatnih stopa za po 25 baznih poena i da je ukazala da će naredne mere zavisti od opreznog sagledavanja dinamike inflacije i projekcija njenog kretanja u narednom periodu.

Takođe, Sistem federalnih rezervi u Sjedinjenim Američkim Državama u junu nije menjao monetarne uslove, pri čemu su i dalje prisutna očekivanja da bi do kraja godine mogao da započne sa njihovim ublažavanjem.

Kreditna aktivnost

Očekivano postepeno smanjenje cene evroindeksiranog zaduživanja na domaćem tržištu zajedno sa početkom snižavanja referentne kamatne stope Narodne banke Srbije, trebalo bi da doprinese postepenom rastu kreditne aktivnosti i domaće tražnje, koji neće ugroziti opadajuću putanju inflacije, piše u saopštenju.

(JA/EUpravo zato)