Diplomatski izvor za Euractiv.com ocenio je da je ova trvdnja o mesu iz laboratorija "preuveličana i preuranjena".

Laboratorijski uzgajano meso "ne predstavlja održivu alternativu primarnoj proizvodnji na farmama" i postavlja etička, ekonomska, socijalna i javnozdravstvena pitanja koja "su ključna za buduće društvo", navodi se u belešci koju su sačinile austrijska, francuska i italijanska delegacija, a podržavaju je delegacije iz Češke, Kipra, Grčke, Mađarske, Luksemburga, Litvanije, Malte, Rumunije i Slovačke.

"Ove prakse predstavljaju pretnju pristupima zasnovanim na primarnim farmama i pravim metodama proizvodnje hrane koje su u samom srcu evropskog modela poljoprivrede", navodi se u tom dokumentu.

Iako je njegov naslov "Uloga CAP-a (Zajedničke poljoprivredne politike EU) u očuvanju visokokvalitetne i primarne proizvodnje hrane na farmama", njen osnovni cilj je "prakse proizvodnje hrane zasnovane na ćelijama (iz laboratorija)"..

Razdor u Savetu

Stav 12 zemalja mogao bi da otvori razdor u Savetu.

"Identifikovanje mesa uzgojenog u laboratoriji kao pretnje izgleda veoma preuveličano i preuranjeno", rekao je jedan diplomata za Euractiv.

"To je sektor koji još ne postoji, u ovom trenutku se radi o inovacijama u laboratoriji. Suzbijanje ovoga sada samo ometa onu vrstu inovacije koja je upravo neophodna za održivost", kazao je on.

Trenutno u Evropi ne postoji ćelijsko meso, a odobrenje bi moglo doći tek nakon procene Evropske agencije za bezbednost hrane (EFSA), prema odredbama takozvane Uredbe o novoj hrani.

Za sada, dvanaest zemalja ne traži promenu pravila, ali pozivaju da se "razmotre ova pitanja i ishodi diskusija koje će se održati sa državama članicama i evropskim civilnim društvom pre donošenja bilo kakvih odluka o odobrenju tržišta" .

Italija je do sada bila najglasniji protivnik mesa uzgojenog u laboratoriji, predlažući i odobravajući nacionalnu zabranu prodaje proizvoda celularne poljoprivrede iz laboratorija. Mera je trenutno pod lupom EU zbog mogućeg kršenja pravila jedinstvenog tržišta.

Holandija je prednjačila u proizvodnji laboratorijskog/ćelijskog mesa, oslanjajući se na istraživanje profesora Marka Posta sa Univerziteta u Mastrihtu, koji je 2013. predstavio javnosti prvi hamburger napravljen u laboratoriji.

EU je 2021. odobrila dva miliona evra holandskom projektu "Hrana za meso", koji je razvila firma za ishranu životinja Nutreco zajedno sa Mosa Meat, startapom koji je nastao iz eksperimenata profesora Posta.

(M.A./EUpravo zato)