Ključeve nameštenih i opremljenih stanova u Valjevu dobilo je 20 porodica koje pripadaju najosetljivijim društvenim grupama. Ovo je realizovano fondovima Evropske unije.

Jedan od njih je Adam Maksuti, koji kaže da mu je ovo jedan od najsrećnijih dana u životu, jer će njegova porodica konačno imati siguran "krov nad glavom".

"Do sada sam živeo u malom stanu u teškim uslovima. Ovo je za mene novi korak ka boljem i kvalitetnijem životu. U ime moje porodice želim da se zahvalim Evropskoj uniji i svim njenim partnerima zbog toga što smo dočekali i taj dan da se uselimo u stan u kome će moja porodica imati normalne uslove za život", rekao je Maksuti.

Zgrada sa 20 socijalnih stanova je izgrađena u okviru projekta "MOJ NOVI DOM - Poboljšanje stambene podrške i bolji uslovi života u Gradu Valjevu", koji je deo EU SHAI programa, a sprovodi ga grad Valjevo, u saradnji sa Centrom za socijalni rad "Kolubara" i Centrom za integraciju Roma u Valjevu, a uz pomoć donacije Evropske unije.

grupna obilazak porodica (1).jpg
Ustupljena fotografija/S.S. 

"Poštovani vlasnici novih stanova, danas ne samo da ulazite u svoje nove domove, već u novu fazu života, u kojoj ćete stvarati nova osećanja. Udružili smo se sa Vladom i institucijama Srbije da bi smo se izborili za jednake mogućnosti za svakog građanina Evrope, bez ikakve diskriminacije. To je dugo putovanje, ali to je jedino putovanje" rekla je Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji.

Projekat ima i dimenziju održivosti

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nemanja Starović je poručio da je posebna vrednost ovog projekta to što ima izraženu dimenziju održivosti.

"Za razliku od nekih ranijih projekata, koji su podrazumevali socijalno stanovanje, koji nisu bili održivi na duži rok, ove mere aktivne inkluzije koje su inkorporirane u ovaj projekat imaju veliki značaj, a neke od njih su mere pomoći pri zapošljavanju i samozapošljavanju, opremanje ovih stanova, ali i mere psihosocijalne pomoći, kao i preventivni pregledi. To sve zajedno čini jedan paket održivosti" rekao je ministar Starović.

ministar rada (1).jpg
Ustupljena fotografija/S.S. 

Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković je rekao da novi domovi predstavljaju veliki korak ka poboljšanju uslova života pripadnika marginalizovanih i društveno osetljivih grupa u Valjevu, uključujući pripadnike romske nacionalne manjine, žene žrtve porodičnog nasilja i mlade koji su napustili sistem socijalne zaštite.

"Nadamo se da će ovim stanovi i dodatne mere aktivne inkluzuje doprineti njihovom osnaživanju i integraciji u naše društvo" poručio je Gojković.

gradonacelnik i ministar sa korisnikom Adamom (1).jpg
Ustupljena fotografija/S.S. 

Pored stambenog rešenja, svi korisnici su podržani i kroz mere aktivne inkluzije, uključujući podršku u obrazovanju i zapošljavanju, zdravstvenu negu, opremu za sticanje prihoda i psihosocijalnu podršku.

(EUpravo zato)