"To se najbolje vidi u reformi predškolskog obrazovanja. Uvođenje novog okvira predškolskog kurikuluma bilo je zaista transformativno. Tako sada sva deca koja posećuju predškolsko učenje kroz igru grade temelje doživotnog učenja", rekla je Kostadinava kao plenarni govornik.

Kako je istakla, ekonomska fragmentacija je pretnja po egzistenciju, ali poznatno je šta može da zaštiti decu.

"Ekonomska fragmentacija predstavlja pretnju po sredstva za egzistenciju, razvoj dece i zapošljavanje mladih. Ali ekonomska solidarnost i ulaganje u buduće veštine mogu zaštititi decu, povećati prihode domaćinstava, povećati javne rashode, plate i dostupnost osnovnih roba i usluga, i koristiti deci u globalu", poručila je Deyana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji, u svom obraćanju na ovogodišnjem Kopaonik biznis forumu.

Prema njenim rečima, geopolitičke promene i rizik od sukoba mogu da ugroze opstanak i dobrobit dece. Ali pristup rešavanju globalnih izazova koji je inkluzivan i podrazumeva saradnju može stvoriti bezbedniji svet za decu.

Kostadinova ističe da ostvarivanje svetle budućnosti za decu zavisi od izbora između fragmentacije i saradnje.

"Svet se nalazi na ključnoj raskrsnici. Možemo izabrati put koji karakteriše veća saradnja – put koji prihvata inovacije, razmenu znanja, transfere politika i pravični rast".

UNICEF-ov rad omogućio je pružanje dragosenih uluga za decu i porodice.

"UNICEF-ov rad sa ministarstvima, lokalnim opštinama, civilnim društvom, uz podršku od strane privatnog sektora i bilateralnih partnera, omogućio je pružanje dragocenih usluga za decu i porodice. Ako pogledamo dalje od pojedinačnih intervencija, očigledno je da je integrisana saradnja jedini način za prevazilaženje izazova sa kojima se deca suočavaju," smatra Kostadinova.

UNICEF poziva na saradnju kako bi se osiguralo ulaganje u buduće veštine od najranijeg uzrasta, uključivanje mladih i postavljanje dece u središte odgovornih regulativa i programa, uključujući program reforme.

(JA/EUpravo zato)