Oko 87 miliona ljudi u Evropi živi sa nekim oblikom invaliditeta. Oni se redovno susreću sa preprekama kada putuju ili posećuju drugu državu članicu jer njihov status invaliditeta nije jednako priznat širom EU.

Odbor za javno zdravlje u Evropskom parlamentu je 11. januara jednoglasno odobrio svoj stav o novoj direktivi, kojom se uvodi invalidska kartica EU i ažurira Evropska parking kartica za osobe sa invaliditetom.

"Ovaj dugo očekivani zakon ne samo da će pojednostaviti putovanja, već će i pretvoriti posvećenost slobodnom kretanju za sve Evropljane, zacrtanu u sporazumima, u opipljivu stvarnost. Krajnje je vreme da se osigura da svi, uključujući osobe sa invaliditetom, mogu slobodno da se kreću unutar EU", rekla je za Euractiv liberalna evroposlanica Lucia Duriš, izvestilac dosijea u Parlamentu.

Evropska komisija je u septembru predložila inicijativu kojom se traži da obe kartice olakšaju pristup pravu na slobodno kretanje osobama sa invaliditetom.

Njime će se obezbediti da pojedinci koji posećuju druge zemlje članice imaju isti pristup posebnim uslovima, povlašćenom tretmanu i pravima parkiranja kao i oni koji borave u tim državama.

"To znači bolje mogućnosti za građane EU sa invaliditetom i dobre vesti za našu ekonomiju sa povećanom i mobilnijom radnom snagom", izjavio je poslanik u Evropskom parlamentu iz Malte David Kasa.

Pilot projekat

Ova inicijativa dolazi nakon pilot projekta Evropske komisije koji je nastojao da usaglasi već postojeće nacionalne invalidske karte iz osam zemalja na nivou EU.

Tokom trajanja projekta, vlasnicima invalidskih kartica EU, tokom putovanja, omogućen je jednak pristup posebnim uslovima i povlašćenom tretmanu u javnim i privatnim kompanijama koje pružaju usluge, uključujući prevoz, kulturne događaje, centre za slobodno vreme i sport, kao i muzeje.

Belgija, Kipar, Estonija, Finska, Italija, Malta, Rumunija i Slovenija implementirale su šemu pilot kartice između 2016. i 2018. godine. Studija je analizirala implementaciju projekta u osam zemalja učesnica uz procenu korisnosti i isplativosti kartice u različitim zemljama.

Tokom trajanja projekta, vlasnicima invalidskih kartica EU, tokom putovanja, omogućen je jednak pristup posebnim uslovima i povlašćenom tretmanu u javnim i privatnim kompanijama koje pružaju usluge, uključujući prevoz, kulturne događaje, centre za slobodno vreme i sport, kao i muzeje.

Ovi posebni uslovi mogu imati oblik slobodnog ulaska, sniženih tarifa, prioritetnog pristupa, lične asistencije i pomagala za kretanje između ostalog.

Evropski forum invalida (EDF) pozdravio je ovu inicijativu u saopštenju za javnost u kojem se navodi da stav parlamenta "jasno odražava zahteve osoba sa invaliditetom" i zahvaljuje zakonodavcima EU što su uključili organizacije civilnog društva u izradu izveštaja.

EDF je istakao zahtev Parlamenta za Evropskom invalidskom karticom kako bi se omogućio privremeni pristup naknadama, podršci i socijalnoj sigurnosti prilikom preseljenja zbog posla i studiranje i odredbe za pristup podršci kada se učestvuje u programima mobilnosti EU kao što je Erazmus+.

"Sada tražimo snažan i brz sporazum koji će osigurati da osobe sa invaliditetom mogu da koriste ove kartice što je pre moguće", rekao je predsednik EDF-a Janis Vardakastanis.

Ključni aspekt sada je kako će se implementacija kartice odvijati. Kasa sa Malte je istako da je najvažnije osigurati da građani EU budu svesni svojih prava.

"Stoga pozivamo Komisiju da preduzme evropsku kampanju za podizanje svesti i postavi pristupačnu veb stranicu EU sa informacijama o nacionalnim posebnim uslovima, preferencijalnom tretmanu i uslovima parkiranja", dodao je on.

EDF je takođe naglasio potrebu za isporukom jasnih informacija na više jezika o tome kako pristupiti različitim pogodnostima i popustima kako bi one bile zaista dostupne.

"Želeli bismo da direktivu isporučimo i da je vrlo brzo učinimo stvarnom za građane EU. Ne možemo ih razočarati", rekla je Duriš. S obzirom da je prvi trijalog zakazan za kraj januara, glavni prioritet parlamenta je "brzo usvajanje direktive u okviru ovog mandata", rekla je ona.

Izvor:J.A./EURACTIV.rs