U toku je javni poziv za šemu razmene "Superškole" u okviru koje se uspostavljaju partnerstva, poznata kao Superschools partnerstva, između dve srednje škole iz različitih zemalja ugovornica RYCO-a (Regionalne kancelarije za saradnju mladih).

Program "Supeškole" ima cilj da pruži mogućnosti za regionalnu saradnju i razvoj međukulturnih kompetencija, koje su ključne za pomirenje i izgradnju mira u regionu. Kako kažu iskustva mnogih koji su učestvovali, ovaj program doneo im je dugogdišnja prijateljstva.

Učestvovanjem u ovoj inicijativi, srednje škole će imati priliku da se prijave i, ukoliko budu odabrane, realizuju razmene između škola, kao i da učestvuju u programskim aktivnostima posvećenim jačanju njihovih kapaciteta, umrežavanju i saradnji.

"Program RYCO-a je posvećen stvaranju prilika za mlade da se uključe u aktivnosti koje podstiču međusobno razumevanje i pomirenje u različitim domenima, uključujući građanski, društveni, obrazovni, kulturni i sportski. Svojom misijom, RYCO pokazuje svoju posvećenost ljudskim pravima, ljudskom dostojanstvu i izgradnji mira zasnovanog na međusobnom poštovanju i poverenju", navodi se u okviru javnog poziva.

Da bi učestvovala u šemi razmene Superschools, svaka škola mora da pronađe drugu školu kako bi formirala partnerstvo i zajedno se prijavila na mreži sa idejom za razmenu.

Lokacija škole i oblasti interesovanja se koriste kao filteri kako bi se olakšalo pronalaženje partnera.

Razmena među školama funkcioniše tako što svaka škola treba da organizuje po jednu posetu partnerskoj školi u trajanju do 7 dana, a učenici/ce će putovati u pratnji jednog ili dva profesora ili profesorke. Program školske razmene će dati priliku učenicima/ama i profesorima/kama da putuju, predstave sebe, svoju školu i običaje, kao i da nauče nešto novo o lokalnim zajednicama u različitim delovima našeg regiona.

Rok za konkurisanje je 21. jun 2024. godine, a partnersku školu možete naći na ovom linku.

(JA/Eupravo zato/EU mogućnosti)