Svaki čovek pojedinačno može da utiče na smanjenje klimatskih promena tako što manje koristi automobile, smanjuje proizvodnju smeća ili potrošnju struje. Svest o ovome je, ipak, potrebno steći od ranih dana, od dečijih godina. Da li to znači da je vreme uvesti predmet koji se odnosi na klimatske promene u obrazovanje?

Pet poljoprivrednih srednjih pilot škola širom Srbije već je krenulo sa ovim, pa od školske 2023/24. u ponudi imaju novi izborni predmet "Klimatske promene u poljoprivredi".

Ovaj predmet je osmišljen sa ciljem da se budući poljoprivredni stručnjaci i proizvođači informišu o uticaju klimatskih promena na različite poljoprivredne oblasti i da steknu neophodna znanja i veštine za bolje razumevanje sistema proizvodnje hrane kroz formalno obrazovanje.

"U okviru predmeta ‘Klimatske promene u poljoprivredi’, upoznali smo se sa pojmovima klima i vreme, pojavom ekstremnih događaja i elementarnih nepogoda", rekao je učenik druge godine koji trenutno pohađa novi izborni predmet Luka Savić za EU u Srbiji u sklopu posete demo centru pri Poljoprivredno-hemijskoj školi "Dr Đorđe Radić" u Kraljevu.

 Luka Savić i još jedna učenica druge godine, Vera Šebović, istakli su da su kroz predmet obeležavali Svetski dan hrane i Svetski dan klimatskih promena. Za ove međunarodne godišnjice, oni su pripremali prezentacije, plakate i predavanja o relevantnim pojmovima, a kasnije sprovodili vršnjačku edukaciju, gde su zajedno sa svojim drugarima sa predmeta, prezentovali rad učenicima četvrte godine. Na ovaj način oni su želeli da klimatske promene približe ostalim đacima škole koji nisu u mogućnosti da slušaju novi izborni predmet.

"Učili smo o uticajima klimatskih promena na poljoprivrednu proizvodnju, kao i merama adaptacije na klimatske promene. Bili smo prisutni na praksi gde su primenjivane mere adaptacije, gde smo zasejavali crvenu detelinu u usev pšenice ili travne smeše. Isto tako, učili smo kako da koristimo i kako da rukujemo meteorološkom stanicom koja se nalazi u okviru školske ekonomije, da sa nje čitamo podatke i time unapredimo našu biljnu proizvodnju", objasnio je Luka.

Edukacija i inspiracija

Vera je bila upoznata sa pojmom i uticajem klimatskih promena pre početka slušanja ovog izbornog predmeta, ali ističe da se odlučila da ga pohađa zbog šire relevantnosti same teme koja ju je zainteresovala. "Mislim da je predmet jako zanimljiv i koristan, a najzanimljiviji mi je praktičan deo", rekla je Vera.

Novi predmet je ključan ne samo kako bi edukovao novu generaciju poljoprivrednih profesionalaca i proizvođača o izazovima koje klimatske promene uzrokuju u poljoprivrednoj proizvodnji, već kako bi i inspirisao mlade da podignu svest o ovoj važnoj temi u svojim zajednicama i okruženju.

Uvođenje ovog predmeta u nastavni plan i program poljoprivrednih škola je deo šire inicijative za jačanje kapaciteta mladih poljoprivrednika u okviru projekta "Jačanje otpornosti sektora poljoprivrede na elementarne nepogode" koji sprovodi Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, a finansira Evropska unija.

Realizaciji ovog predmeta i obuci nastavnika su doprineli Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i udruženje "Mladi istraživači Srbije".

(JA/EUpravo zato/EU u Srbiji)