Pregovaračko poglavlje 18 deo je Klastera 1 – Osnove. Poglavlje je otvoreno 2018. godine.

Pravne tekovine EU koje uređuju pitanje statistike sadrže i širok spektar metodoloških priručnika i uputstava u raznim statističkim domenima, kao što su poljoprivreda, ekonomska i monetarna politika, demografske i socijalne statistike i istraživanja. Međunarodni sporazumi ili međunarodni standardi, kao i kodeks prakse u statistici, obezbeđuju dalju osnovu za statističku proizvodnju.

Preduslov za kvalitetno funkcionisanje društva je solidna baza pouzdanih i objektivnih statističkih podataka, koja pruža potrebne informacije sa ciljem definisanja odluka na nivou Evropske unije, država članica, na lokalnom nivou, kao i u poslovnom sektoru. Istovremeno, pouzdana statistika je od izuzetnog značaja za javnost i medije radi što kvalitetnije procene stanja u društvu i državi. Iz ovih razloga zvanična statistika je jedna od osnova funkcionisanja EU.

Pored značaja zvanične statistike EU, neosporan je i značaj statistika država članica, imajući u vidu da evropsku statistiku na državnom nivou izrađuju nacionalni stastistički zavodi, a na nivou Evropske unije to čini Statistički zavod Evropske unije – Eurostat. Najznačajnija uloga Eurostata je u obradi i objavljivanju uporedivih statističkih podataka na evropskom nivou. Eurostat nastoji da dođe do zajedničkog statističkog "jezika", koji obuhvata koncepte, metode, strukture i tehničke standarde. Eurostat ne prikuplja podatke, već to čine države članice kroz rad svojih statističkih zavoda, koji proveravaju i analiziraju nacionalne podatke koje dostavljaju Eurostatu. Uloga Eurostata je da konsoliduje podatke i obezbedi da budu uporedivi, koristeći harmonizovanu metodologiju.

Institucije koje učestvuju u Pregovaračkoj grupi za statistiku

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Republičkog zavoda za statistiku; Narodne banke Srbije; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Ministarstva za evropske integracije; Ministarstva zdravlja; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva rudarstva i energetike; Instituta za javno zdravlje Srbije – dr Milan Jovanović Batut; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Republičkog sekretarijata za javne politike; Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Koja je korist i rezultat za Srbiju?

Pregovori o pristupanju Evropskoj uniji u okviru ovog poglavlja imaju za cilj unapređenje nacionalnog statističkog sistema i njegovo usklađivanje sa sistemom Evropske unije. Na ovaj način ide se u susret poboljšanju kvaliteta, dostupnosti i uporedivosti statističkih podataka, što dovodi do unapređenja svih standarda na kojima se zasniva zvanična statistika.

(EUpravo zato/Ministarstvo za EU integracije)