Raspisani su beogradski izbori, a izborni rokovi su počeli da teku. Evo i kakve su pravne procedure, pravila i izborne radnje.

  • Gradska izborna komisija je u obavezi da u roku od tri dana, od dana raspisivanja, dakle do subote, 6.aprila, usvoji obrasce kako bi omogućila podnosiocima izbornih lista da podnesu svoje izborne liste.
  • Podnosioci izbornih lista zatim imaju rok da predaju svoje izborne liste – od usvajanja obrazaca do 20 dana od datuma državanja izbora.
  • Izborne liste mogu da predaju registrovane političke stranke, koalicije registrovanih političkih stranaka i grupe građana.

Jedna od preporuka ODIHR-a odnosi se na obuke članova biračkih odbora, a Republička izborna komisija se uključila u sprovođenju obuka.

Krenulo je prijavljivanje svih zainteresovanih lica, budućih članova odbora koji treba da prođu obuku, kako bi mogli da budu članovi organa za sprovođenje izbora, a GIK je pozvao sve odborničke grupe koje imaju pravo na predlaganje stalnog sastava biračkog odbora.

Na prošlim izborima bilo je 180 biračkih mesta, a preporuka GIK-a koju su uputili gradskim opštinama je da maksimalan broj upisanih birača na svakom biračkom mestu ne prelazi 1800.

To će povećati broj biračkih mesta a u narednim danima ćemo videti za koliko.

Zahtevi opozicije i predložene Izmene zakona o lokalnim izborima

Inače, na sastanku vlasti i opozicije o izbornim uslovima nije postignut dogovor jer se nisu usaglasili oko zahteva za spajanje beogradskih i lokalnih izbora.

Ipak, na konačnu odluku javnost će sačekati još nekoliko dana, pošto postoji prostor i rok da se do 18. aprila promeni zakon kojim bi se omogućilo da se izbori spoje.

Krajnji rok je upravo ovaj datum jer, prema zakonu, od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proći manje od 45, ali ni više od 60 dana.

S tim u vezi, do predložene izmene Zakona o lokalnim izborima moralo bi da dođe najkasnije 45 dana pre 2. juna, dakle do 18. aprila.

(EUpravo zato, Mondo.rs)