Specifični cilj Projekta "EU za borbu protiv korupcije i za osnovna prava" je da se doprinese ispunjavanju privremenih merila u ključnim oblastima poglavlja 23, posebno u oblastima zaštite osnovnih prava i borbe protiv korupcije.

Projekat predviđa krajnje rezultate kao što su preventivne antikorupcijske mere, represivne antikorupcijske mere i zaštita osnovnih prava.

Tri rezultata su međusobno povezana kako bi pokrili sve kritične oblasti Akcionog plana za Poglavlje 23, posebno borbu protiv korupcije i osnovna prava.

Ovo je multidonatorski projekat koji zajednički finansiraju Evropska unija, Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke (BMZ) i Austrijska razvojna saradnja (ADC) a realizuju GIZ Gmbh, Austrijska razvojna agencija (ADA), Centralna agencija za upravljanje projektima (CPMA) i Misija OEBS u Srbiji.

Fokus projekta:
  • Jačanje preventivnih antikorupcijskih mera
  • Jačanje represivnih antikorupcijskih mera
  • Osnaživanje kapaciteta zaštite osnovnih prava

Preventivne antikorupcijske mere

Ovo podrazumeva jačanje preventivnih antikorupcijskih mera  u cilju borbe protiv korupcije, uključujući podršku nezavisnosti, efikasnosti, odgovornosti i jačanja saradnje antikorupcijskih institucija sa Delegacijom Evropske unije i korisnicima iz Srbije.

Radni paketi su: 

Kontrolne funkcije i unapređenje zakonodavnog okvira i sprovodi ga ADA i Procena antikorupcijskih zakonskih akata i podizanje svesti, koji sprovodi CPMA.

Represivne antikoriupcijske mere

Podrazumevaju merenje razultata u efikasnim i delotvornim istragama, uključujući finansijske istrage, krivično gonjenje i osuđujuće presude u slučajevima korupcije i sprovodi ga GIZ.

Zaštita osnovnih prava

Podrazumeva povećanje kapaciteta zaštite osnovnih prava, odnosno Zaštitnika građana, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti, službi za podršku žrtvama u višim sudovima i drugih srodnih službi, Uprave za zatvore ( u okviru Ministarstva pravde), Ministarstva unutrađnjih poslova, Tužilaštva ta ratne zločine, Odeljenja za ratne zločine Višeg suda i Apelacionog suda u Beogradu.

Ključni partneri projekta su:

Ministarstvo pravde, Agencija za borbu protiv korupcije, Agencija za sprečavanje korupcije, tužilaštvo, sudovi, Ministarstvo unutrašnjih poslova (odnosno Odeljenje za borbu protiv korupcije, Sektor unutrašnje kontrole, Jedinica za finansijske istrage), Ombudsman, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Ministarstvo kulture i informisanja.

Zaštitu podataka sprovodi GIZ, Zaštitu prava osumljičenih takođe sprovodi GIZ, kao i Besplatnu pravnu pomoć i Manjinska prava.

CPMA zadužena je za Ombudsmana. Podršku žrtvama sprovodi ADA, dok Misija OEBS u Srbiji sprovodi Praćenje suđenja za ratne zločine i tranzicionu pravdu.

Glavne aktivnosti uključuju, ali neće biti ograničene na institucionalno jačanje relevantnih odeljenja institucija koje su korisnici, kako bi se osigurala efikasna primena regulatornog okvira; savete o politikama, uključujući podršku razvoju i reviziji strateških dokumenata; pravne savete, uključujući reviziju postojećih zakona i podzakonskih akata u skladu sa strateškim okvirom i izgradnju kapaciteta ključnih ciljnih grupa kroz međusobnu razmenu informacija, najboljih praksi i znanja (radionice, obuke, studijske posete).

Vrednost projekta

Ukupna vrednost projekta je 6,5 miliona evra, dok će EU izdvojiti 5 miliona evra a drugi partneri, BMZ i ADC će sufinansirati Projekat sa 1,5 miliona evra.

Projekat nastoji da održi najviše standarde u izvođenju obuka i uspostavi održiv sistem koji će funkcionisati i van Akcionog ciklusa.

Projekat traje 45 meseci, od januara 2022. do oktobra 2025.

O aktivnostima, informacijama i vestima iz projekta, možete se informisati na sajtu EU za tebe.

(M.A./EUpravo zato/ EU za tebe)