IPARD je sastavni deo IPA, instrumenta pretpristupne pomoći. IPARD je 5. komponenta IPA fonda i odnosi se na ruralni razvoj.

IPARD (Instrument for Preaccession Assistance in Rural Development) je instrument evropske pomoći za zemlje koje još uvek nisu ušle u Evropsku uniju, ali su "pred njenim vratima".

Evropska unija daje ovaj novac zemljama koje su u procesu pristupanja kako bi se pripremile za Zajedničku agrarnu politiku Evropske unije - setu jednakih pravila za sve.

Ova agrarna politika prodrazumeva i zajednički agrarni budžet. Kada neka zemlja uđe u Evropsku uniju, dobija svoj "deo kolača" u zajedničkom agrarnom budžetu kako bi se dodatno ulagalo u agrarnu politiku zemlje.

Srbija je postala deo ovog procesa kroz IPARD II 2014-2020 programa, kada nam je EU odobrila 175 miliona evra, što je novac koji je mnogim poljoprivrednim gazdinstvima obezbedio nove objekte, mašine, zasade, zemlju i slično.

U Srbiji se od 2023. godine realizuje IPARD III 2021-2027 program sa EU podrškom od čak 288 miliona evra, što je oko 65 odsto više u odnosu na IPARD II program.

IPARD program realizuje IPARD agencija, odnosno Uprava za agrarna plaćanja, organizaciona jedinica Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Prednost IPARD-a u odnosu na druge subvencije i podsticaje

Jedna od najbitnijih prednosti IPARD programa jeste pravna sigurnost.

Kod drugih mera subvencionisanja investitor sopstvenim sredstvima realizuje investiciju pa onda aplicira za povraćaj dela troškova. Ovde nema nikakvih garancija da će zahtev biti uspešan i da će se uopšte dobiti deo uloženog novca nazad.

Kod IPARD-a, investitor prvo aplicira, pa tek nakon odobravanja projekta od strane IPARD agencije kreće sa realizujom investicije. To donosi visok nivo pravne sigurnosti. Od države se dobija rešenje o odobravanju projekta za IPARD podsticaj, čime se investitoru garantuje povraćaj većeg dela uloženih sredstava.

Od javnih poziva u 2021. godini, investitor u trenutku odobrenja IPARD ima mogućnost da avansno dobije i do 50% zatražene subvencije.

Mere IPARD-a

IPARD  trenutno funkcioniše u okviru sledećih mera:

  • Mera 1 (M1) - Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
  • Mera 3 (M3) - Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda
  • Mera 7 (M7) - Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja (podrška razvoju ruralnog turizma)

Mera 1 - Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

IPARD Mera 1 "Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava" dodeljuje se kako bi korisnici kroz tehnička poboljšanja i ulaganja u novu mehanizaciju, objekte i tehnologije povećali produktivnost i konkurentnost poljoprivredne proizvodnje. Pored toga, gazdinstva se usklađuju i sa minimalnim nacionalnim uslovima i EU standardima u oblastima zaštite životne sredine, zdravlja i zaštite bilja i dobrobiti životinja.

U okviru poziva za Meru 1 - investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava - iz IPARD 3 programa opredeljenih za ovu godinu, poljoprivrednici će moći da dobiju 41 milion evra, a mogućnost prijave za dobijanje ovih sredstava biće otvorena sve do 24.maja.

Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u izgradnju objekta, izgradnju objekta sa opremanjem tog objekta, podizanje novog ili obnavljanje postojećeg višegodišnjeg proizvodnog zasada voća, podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća, kao novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala grožđa. Investiije u nabavku opreme, takođe mogu biti predmet ovog javnog poziva, ali samo u okviru investicije u izgradnju objekata, odnosno investicije u podizanje višegodišnjih proizvodnih i matičnih zasada.

Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa, voća, povrća, žitarica i industrijskog bilja, grožđa, jaja i ribarstva.

Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 4.809.728.000,39 dinara. Visina podsticaja iznosi od 60 odsto do 75 odsto prihvatljivih troškova investicije, u zavisnosti od toga da li je podnosilac mladi poljoprivrednik, ili proizvođač sertifikovanih organskih proizvoda, da li se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskom području, ili je investicija vezana za upravljanje otpadom i otpadnim vodama, kao i proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora.

Mera 3 - Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda

Merom 3 su obuhvaćeni sektor mleka i proizvoda od mleka, sektor mesa i proizvoda od mesa, sektor voća i povrća, sektor grožđa i sektor jaja.

Mera je namenjena preduzetnicima, privrednim društvima i zemljoradničkim zadrugama. Oni moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalaziti se u aktivnom statusu.

Subvencioniše se samo deo investicije koji spada u takozvane prihvatljive troškove, a nivo pomoći u prihvatljivim troškovima investicije iznosi

  • 50% ukupnih prihvatljivih troškova investicije
  • dodatnih 10% za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama (dodatnih 10% dobija se samo za deo investicije koji se tiče upravljanja otpadom i otpadnim vodama, a ne na celokupnu investiciju)

IPARD Mera 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja

Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja predstavlja podršku investicijama u ruralni turizam u Republici Srbiji.

Glavni cilj Mere 7 je pružanje podrške ekonomiji ruralnih područja koja je visoko zavisna od sektora poljoprivredne proizvodnje.

Podrška kroz Meru 7 treba da doprinese poboljšanju mogućnosti za zapošljavanje u ruralnim područjima i uvećanju prihoda domaćinstava. Kao da doprinese i povećanju atraktivnosti ruralnih područja.

Mera je namenjena fizičkim licima – nosiocima porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnicima, privrednim društvima razvrstanim u mikro i mala pravna lica, oni koji konkurišu moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG), upisani u RPG pod adekvatnom "šifrom", nalaziti se u aktivnom statusu u ovom Registru, ispuniti i brojne druge formalne uslove.

Kako dobiti IPARD podsticaj?

Procedura dobijanja ovog podsticaja jeste zahtevna ali se isplati. Oko 1.500 gazdinstava i firmi iz Srbije je do sada uspešno dobilo IPARD donaciju.

Prvi korak je da kontaktirate podršku čiji kontakt možete pronaći na zvaničnom sajtu ovog fonda: https://ipardfond.rs/kontakt/

Kada im pružite neke osnovne informacije o svom gazdinstvu/privrednom subjektu, kao i o planiranoj investiciji već ste napravili prvi korak.

Nakon ovog kontakta, ukoliko podrška proceni da postoji potencijal da se obezbedi IPARD donacija, oni vas kontaktiraju i vrši se popunjavanje jednog upitnika zarad detaljnog upoznavanja sa investicionom idejom i "situacijom na terenu".

Ovo omogućava da se za vas uradi detaljna i besplatna analiza ispunjenosti brojnih uslova za uspešno apliciranje u IPARD program. O rezultatima analize odgovor dobijate ubrzo nakon slanja neophodnih podataka.

Ako analiza pokaže da ispunjavate uslove i da po aktuelnim kriterijumima IPARD fonda investicija ima potencijala da dobije IPARD donaciju, onda sklapate ugovor o konsaltingu i kreće se sa radom na pripremi opsežne dokumentacije za apliciranje.

Ako analiza pokaže da ne ispunjavate uslove ili da Vam aktuelni kriterijumi IPARD fonda nisu naklonjeni, sklapanje ugovora se ne predlaže, čime ste pošteđeni nepotrebnih troškova.

Ko može da konkuriše?

Za sredstva u okviru IPARD III programa mogu da konkurišu fizička lica, odnosno građani Srbije koji imaju poljoprivredna gazdinstva, zatim preduzetnici, zadruga i pravna lica, kao i mikro, mala i srednja preduzeća koja imaju aktivna poljoprivredna gazdinstva.

Sektori koji su u fokusu su žitarice, uljarice i industrijsko bilje, potom voće i povrće, meso, mleko, jaja, grožđe i riba.

Akcenat dodatne podrške na IPARD III program je na osobama mlađim od 40 godina.

Korisnici moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Koliko novca možete da dobijete?

Uz dobru primpremu prilikom konkurisanja za Mere 1 iz IPARD III projekta za poljoprivredu, moguće je ostvariti minimalno 20.000 evra, a maksimalno milion evra. U okviru jednog javnog poziva može da se dobije i do 2 miliona evra u okviru programskog ciklusa.

Najviši povraćaj koji se može dobiti je 75 odsto prihvatljive vrednosti investicije.

Sistem bodovanja

Prema sistemu bodovanja u okviru ovog programa, najviše poena moguće je dobiti ukoliko se poljoprivredno gazdinstvo vlasnika koji konkuriše nalazi u područiju sa otežanim uslovima rada.

Sledeći kriterijum koji "vuče" nešto manje poena su investicije u skladištenje stajnjaka, tretman i upravljanje otpadnim vodama, a u istom bodovnom nivou jesu i investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Određeni broj poena vuče vam Ukoliko ste sertifikovani u organskoj proizvodnji, ili ste već korisnik Mere 4, ali i ukoliko imate završenu srednju ili višu školu, ili fakultet iz oblasti poljoprivrede ili veterine.

Ako ste fizičko lice, mlađe od 40 godina, ili sarađujete sa naučno-istraživačkim organizacijama akreditovanim u Srbiji, ili ako se investicija se odnosi na izgradnju objekta takođe ste bliži dobijanju sredstva iz IPARD fondova.

Poene je moguće dobiti i ako podnosilac zahteva još uvek nije registrovan kao primalac IPARD podrške ili ako je osoba ženskog pola.

Inače, rezultati prošlogodišnjeg Popisa poljoprivrede u Srbiji pokazali su da od poljoprivrede živi oko 1,15 miliona ljudi, a na nešto više od četiri miliona hektara zemljoradnjom i stočarstvom se bavi 508.000 domaćinstava.

Kako prema poslednjem popisu stanovništva, u Srbiji živi nešto manje od sedam miliona ljudi, ispada da gotovo svaki šesti stanovnik naše zemlje živi od poljoprivrede. 

(M.A./EUpravo zato/Kurir.rs/ipardfond.rs