Od lansiranja OpenAI-ovog ChatGPT-a u novembru 2022. godine, generativna veštačka inteligencija je bila goruća tema u raspravama o tehnologiji, a na snazi je dobijala zahvaljujući priči o širokoj pokrivenosti mogućnosti.

Ali, uprkos buke oko novih tehnologija veštačke inteligencije (AI), nedavno istraživanje otkriva da malo ljudi redovno koristi njene alate kao što je ChatGPT.

Istraživanje, koje su sproveli Institut Rojters i Univerzitet Oksford, obuhvatilo je više od 12.000 pojedinaca iz šest zemalja, uključujući Francusku, Dansku i Veliku Britaniju, kako bi se izmerili stavovi prema korišćenju modela GenAI.

Nalazi pokazuju da minimalan procenat ljudi svakodnevno koristi ChatGPT, dok još manje ljudi koristi druge generativne AI alate kao što su Google Gemini i Microsoft Copilot.

Upoznavanje javnosti sa AI alatima

Većina ispitanika je izjavila da je čula za neke popularne AI alate.

ChatGPT se pokazao kao najpriznatiji, sa 61 posto ispitanika iz Danske i 58 posto iz UK-a koji su rekli da su čuli za njih i njihove mogućnosti.

Međutim, slični alati kao što su Google Gemini i Microsoft Copilot su manje poznati, sa samo oko 15 do 25 odsto ljudi koji su čuli za njih.

Istraživanje je takođe pokazalo da specijalizovaniji alati AI, kao što su Midjournei i Perplekiti, imaju malo popularnosti u široj javnosti.

Anketirani takođe nisu bili upoznati sa AI proizvodima koji potiču iz njihovih zemalja u poređenju sa međunarodno popularnim alatima kao što je ChatGPT.

Na primer, samo tri procenta ispitanika iz Francuske da znaju za Mistral, francusku kompaniju za veštačku inteligenciju.

Dok je značajna većina ljudi čula za visoko publikovane AI alate, manje ih je prijavilo da ih stvarno koriste, a redovna upotreba je i dalje retka, pokazalo je ovo istraživanje.

ChatGPT je najčešće korišćeni alat za veštačku inteligenciju među ispitanicima, i on je dva ili tri puta zastupljeniji od drugih velikih jezičkih modela (LLM) kao što su Google Gemini i Microsoft Copilot.

Učestalost upotrebe nije naročito visoka

U Francuskoj i Velikoj Britaniji, samo dva procenta ispitanika izjavilo je da svakodnevno koristi ChatGPT, dok je još manje koristilo druge alate AI; u stvari, niko u UK nije prijavio da svakodnevno koristi Google Gemini.

Većina ispitanika koji su isprobali generativne AI alate, naveli su da su ih koristili samo jednom ili dvaput od njihovog lansiranja.

U međuvremenu, SAD pokazuju veće stope korišćenja za LLM, sa sedam procenata ljudi koji koriste ChatGPT svakodnevno i 11 procenata nedeljno.

Studija je otkrila da je najznačajnija razlika u upotrebi AI alata primećena u različitim starosnim grupama.

Mlađi pojedinci su skloniji usvajanju AI alata i češće ih koriste

U šest anketiranih zemalja, 56 odsto ljudi starosti od 18 do 24 godine i 43 odsto onih od 25 do 34 godine izjavilo je da je bar jednom koristilo generativnu veštačku inteligenciju.

Nasuprot tome, samo oko 16 odsto onih koji imaju 55 i više godina, koristilo je ove alate.

Uprkos većoj svesti i stopi upotrebe među mlađom populacijom, ukupna učestalost upotrebe ostaje niska.

Dok je većina ispitanika izjavila da koristi veštačku inteligenciju uglavnom u svom ličnom životu, a ne u poslovne ili akademske svrhe, specifične upotrebe AI su bile različite.

U svim anketiranim zemljama, 24 odsto ispitanika koristilo je generativnu veštačku inteligenciju za prikupljanje informacija, dok je 28 odsto koristilo za kreiranje sadržaja.

Za one koji ga koriste za dobijanje informacija, najčešće upotrebe uključuju odgovaranje na činjenična pitanja (11 procenata), traženje saveta (10 procenata) i generisanje ideja (devet procenata).

Druge upotrebe za dobijanje informacija uključuju sumiranje teksta, usluge podrške, prevode i pristup najnovijim vestima.

S druge strane, oni koji koriste generativnu veštačku inteligenciju za kreiranje sadržaja često je koriste za zadatke kao što su pisanje imejlova ili pisama (devet procenata), kreiranje slika (devet procenata), pravljenje video zapisa (četiri procenta) i kodiranje (pet procenata). procenat).

Ipak, većina ispitanika koji se bave kreiranjem medija sa generativnom veštačkom inteligencijom navodi da prvenstveno eksperimentišu ili se poigravaju (11 procenata).

Očekivani uticaj generativne veštačke inteligencije

Većina ispitanika očekuje da će generativna AI značajno uticati na skoro svaki sektor društva u narednih pet godina.

Prema izveštaju, u proseku, 72 odsto ispitanika predviđa da će generativna veštačka inteligencija imati veliki uticaj na kompanije za pretragu i društvene medije.

Pored toga, 66 odsto očekuje da će to značajno uticati na medije, a sličan procenat veruje da će u velikoj meri uticati na rad naučnika.

Ispitanici takođe smatraju da će veštačka inteligencija imati značajan uticaj na razne druge industrije, uključujući zdravstvene i finansijske institucije (svaka po 59 odsto), vojsku (56 odsto) i vlade (53 odsto).

Skoro polovina ispitanih misli da će ove nove tehnologije imati veliki uticaj na obične ljude.

U proseku, većina ispitanika očekuje da će generativna veštačka inteligencija donekle poboljšati njihove živote, iako nešto veći broj predviđa negativan uticaj na društvo u celini.

(M.A./EUpravo zato/Euronews.com)