Evropska unija donirala je dva miliona evra za realizaciju projekta "Podrška regulatornom telu Srbije i Institutu Vinča" čiji je cilj usklađivanje zakoske regulative sa EU i sanacija objekta za nuklearne materijale u tom institutu.

Prema rečima direktora Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije Slađana Velinova projekat će obezbediti veću nuklearnu sigurnost i bezbednost u zemlji.

On je dodao da je EU mnogo pomogla Srbiji u unapređenju radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti i kao primer naveo donaciju od 33 merne stanice za rano otkrivanje nuklearnog i radijacionog akcidenta.

"Pored ove donacije, EU je obezbedila i dva uređaja za verifikaciju radio izotopa, ali i deset ličnih dozimetara zračenja koji su značajni za rad kolega na terenu i graničnim prelazima", istakao je Velinov.

Zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Plamena Halačeva je istakla da su nuklearna sigurnost i bezbednost, sigurno odlaganje nuklernog otpada i bezbedan rad nuklearnih centrala od velikog značaja za EU.

Ona je dodala EU primenjuje sveobuhvatni regulatorni okvir koji se stalno unapređuje i da je inspekcijski nadzor od velikogh značaja.

"Zato EU ohrabruje zemlje članice, ali i zemlje kandidate da razmenjuju iskustva i sarađuju na izgradnji sigurnijeg i bezbednijeg okruženja", istakla je ona.

Zaključila je da kroz pojedinačne projekte EU nastoji da obezbedi da se nuklearna energija koristi na siguran i bezbedan način.

(EUpravo zato/Ekapija)