Prema aktuelnim podacima, u poslednjih 20 godina u Evropi smrtnost usled toplotnih talasa porasla je za 94 odsto, a broj umrlih tokom najtoplijih leta broji se u desetinama hiljada.

Veza između klimatskih promena i mortaliteta je sada već detaljno istražena i dobro dokumentovana.

Međutim, u slučaju rađanja nije tako, prenosi Klima 101.

Istraživanja koja direktno targetiraju uticaj klimatskih promena na fertilitet stanovništva su relativno retka, i uglavnom se bave uticajem klimatskih promena na ukupnu dinamiku stanovništva.

Ipak, neka novija istraživanja koja su se bavila ovom temom pokazuju da klimatske promene (i drugi faktori životne sredine) imaju različite uticaje na nivoe rađanja, a među njima se posebno izdvajaju studije koje pokazuju da visoke temperature negativno utiču na ishod trudnoće.

Toplotni talasi dovode do porasta prevremenih porođaja – ali i pobačaja

Naime, u poslednjih nekoliko godina rađeno je nekoliko ključnih istraživanja koja su ispitivala uticaj temperaturnih kolebanja na fekonditet, infertilitet, fetalne gubitke i prevremeni porođaj. One sugerišu da visoke temperature, a posebno dugi toplotni talasi, negativno utiču na ishod trudnoće na različite načine: kroz verovatnoću začeća, spontani pobačaj, malu težinu na rođenju, prevremeni porođaj, gestacijsku hipertenziju...

Jedna studija iz 2023. godine ukazala je na povezanost između prenatalnog izlaganja toplotnom talasu i povećanog rizika od prevremenog porođaja u Kini, i to naročito kod trudnica koje žive u sušno-pustinjskom klimatu ove zemlje.

Slični rezultati potvrđeni su i u Americi (Kalifornija), gde je istraživanje iz 2017. godine obuhvatilo preko 14.000 spontanih prevremenih porođaja za koje se pokazalo da su povezani sa rastom temperature vazduha, posebno tokom letnje sezone. Kako se navodi u istraživanju, porast temperature od 5,6°C tokom letnje sezone povezan je sa porastom spontanih pobačaja za preko 11 odsto.

Mađarski istraživači: Manje začeća tokom vrućina

Iako su retke, postoje studije koje su se ovom tematikom bavile u evropskim zemljama.

Dvojica istraživača iz Mađarske su 2021. godine došli do zaključka da izlaganje visokim temperaturama tokom prvih nekoliko nedelja nakon začeća povećava klinički nezapaženu stopu spontanih pobačaja, kao i ukupan broj fetalnih gubitaka.

Isti autori su pokazali da izloženost vrelim danima blago smanjuje natalitet pet do osam meseci kasnije, dok se znatno jači negativni efekti primećuju devet do deset meseci nakon izlaganja visokim temperaturama. Drugim rečima, tokom toplotnih talasa dešava se manje začeća.

Samim tim, oni ističu da će klimatske promene povećati sezonske razlike u stopama začeća, kao i da će godišnje stope začeća generalno opadati u Evropi.

Mama i beba u zagrljaju.
Annebel Van den Heuvel / Panthermedia / Profimedia 

Kako klimatske promene utiču na natalitet

Širom sveta, klimatske promene imaju i posredne uticaje na rađanje, pre svega u afričkim i azijskim zemljama koje su najviše pogođene klimatskim promenama.

Jedno istraživanje u Čadu pokazalo je da se najveći deo uticaja varijabilnosti temperature na rađanje ogleda preko pothranjenosti žena kao ključnog pokretača porasta pobačaja i pada plodnosti.

Negativni uticaji klimatskih promena na rađanje ostvaruju se i preko poljoprivrede, i to naročito u ekonomijama koje se u najvećoj meri baziraju upravo na ovoj privrednoj grani.

Na primer, istraživanje u Bangladešu pokazalo je da je proizvodnja useva važan faktor za tranziciju nataliteta u ovoj zemlji.

Na fertilitet negativno utiče i aerozagađenje

Aerozagađenje ima nepovoljan uticaj na ishode trudnoće i može dovesti do smanjenja ovarijalnih rezervi, što implicira rast potrebe za biomedicinski potpomognutom oplodnjom.

Ovakvi nalazi najbolje su dokumentovani u studijama zemalja srednjeg stupnja ekonomskog razvoja, koje su najviše pogođene dugim epizodama povećane koncentracije štetnih materija u vazduhu. Tako je recimo istraživanje rađeno u Poljskoj iz 2024. godine pokazalo da izloženost zagađenju vazduha (PM 2,5 i SO2) negativno utiče na ovarijalne rezerve.

Dodatno, nalazi studija sugerišu da su percepcija ekološke ugroženosti, kao i njen uticaj na reproduktivne odluke, jako varijabilni između različitih kategorija stanovništva. Tako je jedna kineska studija pokazala da su urbano i visokoobrazovano stanovništvo svesnije i više pogođeno zagađenjem vazduha kada je u pitanju želja za potomstvom.

Njihove procene za Kinu govore da pojedinci koji smatraju da je zagađenje vazduha značajan problem imaju 8,62% manje šanse da će imati više od jednog deteta.

Ekološke ugroženosti imaju i subjektivne posledice, odnosno negativan uticaj na odluku o rađanju, a istraživanja ukazuju da je taj uticaj veći u razvijenijim zemljama.

Sa druge strane, kod stanovništva slabije razvijeniih zemalja evidentirano je paradoksalno reproduktivno ponašanje.

Tako je recimo, istraživanje rađeno u Bangladešu pokazalo da žene u klimatski ugroženim regionima izražavaju veću želju za dodatnom decom u poređenju sa onima u manje ranjivim područjima.

Štaviše, žene koje primećuju povećan rizik od smrtnosti dece i koje su iskusile gubitak dece u prošlosti pokazuju jaču tendenciju da žele više potomstva.

Tema koja je u Srbiji neistražena?

Imajući u vidu da studije ovog tipa u Srbiji nisu rađene, može se pretpostaviti da se lokalna područja visokog ekološkog i klimatskog rizika zasigurno već suočavaju sa negativnim uticajem faktora životne sredine na reproduktivni potencijal, iako ukupni uticaj klimatskih promena na fertilitet na nacionalnom nivou možda još nije veliki.

Upravo je ovo jedan od ciljeva projekta POPENVIROS (Populaciona dinamika u kontekstu izazova životne sredine u Srbiji) finansiranog od strane Fonda za nauku Republike Srbije.

Projekat POPENVIROS okuplja 10 naučnika komplementarnih naučnih oblasti (demografi, analitičari životne sredine, statističari) iz četiri naučnoistraživačke institucije (Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, koji je i nosilac projekta, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i Institut društvenih nauka).

Projekat POPENVIROS tim će u naredne tri godine probati da odgovori na osnovno pitanje: da li, u kojoj meri i putem kojih mehanizama izazovi životne sredine utiču na tri komponente populacione dinamike u Srbiji (rađanje, umiranje, migracije).

Autor je dr Natalija Mirić je docent na Odseku za demografiju na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (od jula 2020. godine). Zvanje doktora demografije stekla je 2019. godine. Angažovana je na predavanjima i vežbama na osnovnim, master i doktorskim studijama na Odseku za demografiju.
Dodatno, Natalija je angažovana u izvođenju nastave na interdisciplinarnom master programu Univerziteta u Beogradu „Računarstvo u društvenim naukama“. Trenutne oblasti njenog istraživanju su demografski aspekti klimatskih promena, fertilitet i porodica i ljudsko blagostanje. Objavila je više 20 naučnih radova u naučnim časopisima i zbornicima, 2 univerzitetska udžbenika i poglavlje u monografiji. Član je internacionalnih naučnih organizacija: EAPS-Evropska asocijacija za populacione studije i SAA-Asocijacija za analizu sekvenci. Učestvovala je na vise naučnih konferencija u zemlji i inostranstvu. Tokom 2019. godine usavršavala se u oblasti primene naprednih statističkih metoda u demografiji na Univerzitetu u Ženevi. Učestvovala je na SLLS letnjoj školi za longitudinalna i istraživanja životnog ciklusa u organizaciji Švajcarskog centra za razvoj kompetencija u istraživanju. Kao član tima učestvovala je u realizaciji 3 naučna projekta, dok je u funkciji rukovodioca uključena na projektu POPENVIROS.

(EUpravo Zato/Klima 101)