Investicija predviđa konstrukciju velikih podzemnih pećina koje će se koristiti za skladištenje toplotne energije, a koja će se zatim pumpati u domove i poslovne prostore putem postojeće mreže daljinskog grejanja.

Projekat obuhvata 1,1 milion kubnih metara, uključujući prostorije za obradu, a gradiće se u stenovitom tlu grada na dubini od oko 100 metara, dok bi najdublji delovi mogli ići čak do 140 metara.

Planira se izgradnja tri pećine, svaka dužine 300 metara, visine 40 metara i širine 20 metara. One će se puniti vrućom vodom uz pomoć dva električna kotla snage 60MW, koji će biti pokretani obnovljivim izvorima energije kada su cene struje niske.

U pećinama je pritisak takav da omogućava da temperatura dostigne do 140°C bez ključanja ili isparavanja vode. Koristiće se i višak toplote iz industrije uz pametni kontrolni sistem koji će balansirati izvore energije.

Ovo postrojenje za skladištenje toplotne energije, kada je potpuno napunjeno, imaće kapacitet od 90GWh, što je dovoljno za grejanje svih domaćinstava u jednom finskom gradu srednje veličine i to tokom cele godine.

Procenjuje se da je Finska najveći proizvođač daljinskog grejanja u regionu u odnosu na broj stanovnika, a prošle godine je proizvela oko 37,3 teravat-sati, od čega je više od polovine dobijeno iz obnovljivih izvora, a 14% od otpadne toplote.

Postrojenje za pretvaranje otpada u energiju koje sagoreva domaći i industrijski otpad koji se ne može reciklirati, kao i termoelektrana Martinlasko koja radi na drva, snabdevaju trenutno Vantai grejanjem. Iduće godine će biti puštena u rad i postrojenja za sagorevanje opasnog otpada na visokim temperaturama.

Početak izgradnje ulaza u ovo postrojenje očekuje se za par meseci, dok bi 2028. trebalo da počne sa radom. Procenjena vrednost izgradnje je oko 200 miliona evra.

Inače, Vantai je po broju stanovnika četvrta opština u Finskoj i većina domova je povezana sa gradskom podzemnom mrežom daljinskog grejanja dužine preko 600km.

(M.A./EUpravo zato/ eKapija)