JP Morsko dobro objavilo je na svom sajtu 14. juna rezultate merenja kvaliteta vode na kupalištima crnogorskog primorja koji su pokazali da u dva slučaja voda za kupanje nije zadovoljavajućeg kvaliteta.

Naime, tada je u opštini Herceg Novi, na plaži Igalo 1 i Igalo 2, ustanovljeno je da je voda za kupanje lošeg kvaliteta.

Voda je ispitivana na ukupno 114 lokacija u Crnoj Gori u periodu od 3. do 10. juna.

Na 79,8 odsto lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 13,2 odsto lokacija dobrog, na 5,3 odsto zadovoljavajućeg, dok je na 1,8 odsto lokaliteta voda bila lošeg kvaliteta, navedeno je u izveštaju na sajtu Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

U opštini Ulcinj, Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode realizuje se na 18 lokacija i na svim lokacijama voda je bila odličnog kvaliteta.

Od ukupno 15 lokacija u opštini Bar, na njih 11 voda je bila odličnog kvaliteta, na 3 lokacije dobrog, dok je na 1 lokaciji voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta.

U opštini Budva, Program se realizuje na 34 lokacije, i na svim lokacijama voda je bila odličnog kvaliteta.

U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, od ukupno 10 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta na njih 6, a dobrog na 4 vode za kupanje.

Analize su pokazale da je u Kotoru na 10 lokacija voda bila odličnog, na 4 dobrog, te na 1 lokaciji zadovoljavajućeg kvaliteta.

U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 22 lokacije, od čega je na njih 12 ona bila odličnog, na po 4 lokacije dobrog i zadovoljavajućeg kvaliteta, dok je na 2 lokacija voda bila lošeg kvaliteta za kupanje.

U međuvremenu, Institut za biologiju mora sproveo je novu analizu kvaliteta morske vode na lokacijama "Igalo 01" i "Igalo 02" u opštini Herceg Novi, koja je pokazala da je morska voda na ovim lokacijama odličnog kvaliteta, objavljeno je na sajtu JP Morsko dobro, gde stoji da je prema najnovijim rezultatima, voda sanitarno ispravna i bezbedna za kupanje i rekreaciju.

Inače,  skladu sa crnogorskim propisima, kao i Direktivom EU o kvalitetu voda za kupanje, Programom su obuhvaćena praćenja 2 obavezna mikrobiološka parametara (bakterije Escherichia coli i Intestinalne enterokoke).

Shodno članu 8 Pravilnika vode za kupanje se klasifikuju kao: "odlične", "dobre", "zadovoljavajuće" i "loše".

Dakle, svi oni koji će u narednom periodu letovati u ovom popularnom letovalištu na Jadranu poznatom po lekovitom morskom blatu i čuvenoj Titovoj vili, mogu da odahnu jer će se kupati u ispravnoj morskoj vodi.

(M.A./EUpravo zato)