U Srbiji je obeležen Dan rada, a položaj srpskih radnika i dalje nije na zadovoljavajućem nivou. Dok se na Zapadnom Balkanu i ostalim zemljama koje su imale socijalističko uređenje ovaj praznik praznuje uz roštilj, u Evropskoj uniji, gde su radnički pokreti i sindikati još uvek jaki – Međunarodni praznik rada obeležava se demonstracijama koje imaju za cilj bolje radne uslove.

O dobrim radnim uslovima, između ostalog, svedoči podatak o tome koliko se radi u Ervopi, a koliko u zemljama koje nisu deo bloka. Prema podacima Eurostata, u Srbiji je, posle Turske, najduža radna nedelja koja traje u proseku 41,9 sati, dok je najduža radna nedelja u EU od Grčkoj i Rumuniji koje iznose 39,5, odnosno 39,1 sat. Najkraće se u EU radi u Holandiji, gde radna nedelja traje 30,8 sati, a u proseku se u EU radi 35,5 sati nedeljno.

Ono po čemu se EU jasno razlikuje u odnosu na ostale zemlje Evrope, jeste da ogromna većina radnika u EU ima osigurana minimalna prava koja se odnose na zdravlje i sigurnost na radu, jednakost polova, zaštitu od diskriminacije i zakon o radu.

Ova prava su definisana zakonom EU-a i pojedinačne države članice su dužne da ga sprovode. To uključuje pravo na sigurno radno okruženje, jednaku mogućnost na poslu za žene i muškarce, zaštitu od diskriminacije na osnovu različitih ličnih karakteristika, kao i na prava povezana s ugovorima o radu i radnim uslovima.

Kako je njima, a kako nama?

O razlici je za EUpravo zato govorio Vladan Obradović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.

"Evidentno je da su zarade radnika u Evropskoj uniji nekoliko puta veće nego u Srbiji. I ono što je vrlo problematično, prava zaposlenih u EU su znatno bolje uređena nego u našoj zemlji. Takođe, sudovi su vrlo efikasni u rešavanju eventualnih sporova koji pokreću radnici protiv poslodavaca. Kod nas radni sporovi traju tri i više godina, dok se u EU završavaju za tri do šest meseci maksimalno. Uz to, uvek se traži rešenje pre odlaska na sud", kaže Obradović za naš portal.

pošta-šalter-stefan-stojanović- (6).jpeg
MONDO/Stefan Stojanović 

Kako ističe, dodatna otežavajuća okolnost za srpske radnike je to što u Srbiji postoji minimalna zarada i minimalna potrošačka korpa, čije visine i dalje nisu iste,"jer je i za minimalnu korpu potrebno više novca nego što iznosi minimalac".

"Za razliku od EU, u kojoj minimalna zarada ne može biti niža od visine potršačke korpe. Srbija je, nažalost, jedna od retkih zemalja koje imaju dve potrošačke korpe, minimalnu i prosečnu", kaže Obradović.

EU ima bolju početnu poziciju

Kada je reč o radnim pravima, u Evropskoj komisiji je nedavno predložena direktiva za poboljšanje radnih uslova pripravnika u EU. Cilj je osigurati fer plate, inkluzivnost i kvalitet pripravničkih programa. Direktiva ima za cilj pravo na fer plate, pristup socijalnoj zaštiti, mentorstvu i pravedan pristup pripravništvu za sve.

 Ovakve borbe je lakše voditi u EU, nego u država koje nisu deo evropske porodice. Ovo nam potvrđuje Čedanka Andrić, predsednica Udruženh granskih sindikata Nezavisnost.

"Naravno, ni u Evropskoj uniji nisu sve države jednako razvijene i nisu svuda uslovi rada i zarade jednake. I mi se zajedno sa kolegama iz ovih zemalja borimo za gotovo iste ciljeve samo šta je njihova polazna tačka mnogo bolja nego naša. I mi i oni se borimo za veće zarade ali su naše neuporedivo manje nego na primer u Nemačkoj, Švedskoj, Austriji ili Španiji. Takođe se borimo za kolektivne ugovore ali je pokrivenost kolektivnim ugovorimo mnogo veća u na primer Italiji i Francuskoj, gde je veoma visoka, ali ima i zemalja u EU sa niskom pokrivenošću kao što su Grčka, Rumunija ili Poljska i njihova borba je mnogo približnija našoj".

Prema njenim rečima, za ovakav problem je neophodno organizovati radnike.

"Jer samo organizovan radnik može nešto da promeni. Treba da jačamo solidarnost i da pokažemo da radnik u Srbiji ima pravo da se bori za sebe i da zbog toga ne treba nikome da se pravda", zaključuje naša sagovornica.

Ipak, sve manje radnika odlazi iz Srbije

Iako ima prostora da se unapredi položaj radnika u Srbiji, ohrabruje činjenica da sve manje ljudi odlučuje da ovaj problem reši tako što će se preseliti. Naime, podaci istraživanja koje je platforma Infostud napravila u saradnji sa The Network (globalno udruženja portala za zapošljavanje) i The Stepstone Group, pokazuju da je za pet godina prepolovljen broj građana Srbije koji žele da odu da rade u inostranstvo. Razlozi za ostajanje u Srbiji su nemogućnost odlaska članova porodice ili partnera, emotivna vezanost za domovinu i nedostatak poznavanja stranih jezika, navedeno je u saopštenju Infostuda.

S druge strane, oni koji žele da pitanje lošeg položaja radnika reše, makar kada su oni u pitanju, zainteresovani su za zaposlenje u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Takvih je 11 odsto, pokazalo je istraživanje.

(JA/EUpravo zato)