Evropa pravi zalihe kafe kako bi izbegla poteškoće koje bi mogle da nastanu početkom sledeće godine stupanjem na snagu uredbe Evropske unije o borbi protiv krčenja šuma, saopštila je Međunarodna organizacija za kafu (ICO).

Zalihe kafe u zemljama proizvođačima su presušile jer su uvoznici požurili sa pošiljkama uoči novog zakona koji će zabraniti uvoz poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na očišćenom zemljištu, rekla je izvršna direktorka ICO-a Vanusa Noguira (Vanusia Nogueira).

"Uvoznici ubrzavaju isporuke jer je zakon otvorio pitanja na koja Evropljani još nisu odgovorili. Ko zna da li nas čeka iznenađenje", rekla je Noguira na marginama Međunarodnog seminara o kafi 2024. godine u Santosu u Brazilu.

Evropska unija je najveće tržište kafe na svetu, a proizvođači su tropske zemlje. Očekuje se da će Evropska unija dati izuzeće na određeni period kako bi zemlje proizvođači i trgovci imali vremena da se pripreme za nove obaveze, ali to nije izvesno, istakla je.

Zemlje poput Brazila, Kolumbije i Kostarike bolje su pripremljene za zakon koji od proizvođača zahteva da dobiju sertifikat da se kafa ne proizvodi na krčenoj zemlji, dok će mali farmeri u afričkim zemljama imati više problema, objasnila je ona.

Kakav je to "sporni" zakon?

Uredba EU o lancima snabdevanja bez krčenja šuma stupila je na snagu polovinom prošle godine kao odraz želje građana Evrope da svojom potrošnjom više ne podstiču globalno krčenje šuma, saopštila je tada Evropska komisija. Ona bi trebalo da krene da se primenjuje od 1. januara 2025.

Taj zakon obezbeđuje da skup ključnih dobara koje se izvoze ili plasiraju na tržište EU moraju biti bez krčenja šuma i stoga više neće doprinositi krčenju šuma i degradaciji šuma u EU i drugde u svetu.

Kompanije zbog ovog zakona moraju da potvrde da je proizvod proizveden na zemljištu koje nije bilo podložno krčenju ili degradaciji šuma, uključujući primarne šume, nakon 31. decembra 2020. Iako nijedno zemljište ili roba neće biti zabranjeni, sve relevantne kompanije će morati da striktno poštuju pravila ako izvoze ili stavljaju na tržište EU palmino ulje, stoku, soju, kafu, kakao, drvo i kaučuk i proizvode od njih kao što su govedina, nameštaj ili čokolada navedeni u Aneksu Uredbe nakon stupanja na snagu novih pravila u roku od 18 meseci.

Lista obuhvaćenih proizvoda će se redovno pregledavati i ažurirati, uzimajući u obzir nove podatke kao što su promene u obrascima krčenja šuma.

Manje krčenje šuma širom sveta

Pošto je EU glavna privreda i potrošač pokrivenih roba i proizvoda, ovaj korak, zajedno sa merama preduzetim u mnogim zemljama proizvođačima, pomoći će da se zaustavi značajan deo globalnog krčenja šuma i degradacije šuma, čime se smanjuju emisije gasova staklene bašte i gubitak biodiverziteta. Nova pravila takođe pomažu u obezbeđivanju sredstava za život miliona ljudi, uključujući autohtone narode i lokalne zajednice širom sveta, koji se u velikoj meri oslanjaju na šumske ekosisteme.

Uredba će se podjednako odnositi na proizvode iz EU i van nje. Proizvođači će morati da se uključe u održive proizvodne prakse i poboljšaju transparentnost lanca snabdevanja.

S obzirom da potražnja za proizvodima bez krčenja šuma raste na globalnom nivou, nova pravila predstavljaju poslovnu priliku za poboljšanje trgovine proizvodima bez krčenja šuma i za podsticanje mogućnosti za održive aktere širom sveta.

(JA/EUpravo zato)