Kako bi se mladi u regionu što više uključili u praćenje politika i reformi, otvorene su prijave za još jedan konkurs, odnosno, za Omladinski fond Lokalne inicijative mladih.

To je deo projekta Regionalni dijalog mladih za Evropu koji finansira Evropska unija.

Fond pruža finansijsku podršku odabranim organizacijama civilnog društva iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Severne Makedonije i Srbije, kako bi se podržali projekti koji promovišu participativne omladinske politike na Zapadnom Balkanu i aktivno uključivanje mladih u praćenje reformi i politika u regionu.

Prijave se sastoje iz dva koraka: podnošenje koncepta, a zatim potpune prijave.

Rok za dostavljanje koncepta je 8. maj 2024. do 20 časova po beogradskom vremenu.

Projekti se podnose na engleskom jeziku putem e-mail adrese: youthfund@centaronline.org, dok pitanja i nedoumice možete poslati na istu imejl adresu najkasnije do 20. aprila.

Individualni odgovori će biti dostavljeni do 25. aprila.

Informativna sesija o ovom pozivu biće održana onlajn, 12. aprila od 12 do 13:30 časova. Ako ste zainteresovani za učešće u ovoj sesiji, popunite prijavu putem formulara do 11. aprila 2024. godine.

Koji je cilj projekta Regionalni dijalog mladih za Evropu?

Projekat je pokrenut 2023, a trajaće do 2026. godine, a želi da doprinese:

– Većem učešću mladih u donošenju odluka

– Unapređenju razumevanja i saradnje na Zapadnom Balkanu

– Jačanju aktivne podrške građana za reforme i integraciju u Evropsku uniju

Smernice se mogu pronaći na sajtu Eumogucnosti.rs.

Mladi iz regiona Zapadnog Balkana smatraju da nisu dovoljno vidljivi, niti uključeni u procese koji se tiču njihove budućnosti, pa su u skladu sa tim pokrenuti brojni projekti kako bi se ljudi iz regiona povezali i sarađivali.

Omladinski fond "Lokalne inicijative mladih" deluje u okviru trogodišnjeg regionalnog projekta "Regionalni dijalog mladih za Evropu", koji finansira Evropska unija do 2026. godine.

Projekat se finansira kroz Program EU za civilno društvo i medije u korist Zapadnog Balkana i Turske za 2021-2023 (IPA III), a sprovodi ga Fondacija Centar za demokratiju iz Srbije kao vodeći partner u saradnji sa partnerskim organizacijama civilnog društva sa Zapadnog Balkana: Akademija za evropske integracije i pregovore (Albanija), Omladinski centar (Albanija), Kosovska inicijativa za stabilnost (Kosovo*), Mreža progresivnih inicijativa (Bosna i Hercegovina), Fondacija NVO Info centar (Severna Makedonija) i Regionalna akademija za demokratski razvoj (Srbija).

(N.P./Eupravo Zato)