"Sve srećne porodice liče jedna drugu, svaka nesrećna porodica, nesrećna je na svoj način", napisao je Lav Tolstoj u 19. veku na samom početku svog remek dela "Ana Karenjina". Činjenica da je u pitaju jedna od najcitiranijih rečenica iz jednog romana, dovoljno govori o tome koliko je porodica bitan segment svakog pojedinca. Zato ćemo danas, na Međunarodni dan porodice, upravo o njoj.

Kako je nastao Međunarodni dan porodice?

Međunarodni dan porodice, koji se obeležava 15. maja, je dan kada je sav fokus prebačen na važnost ove instucije.

Put do prepoznavanja značaja uspostvljanja ovog dana započeo je 1980-ih kada su Ujedinjene nacije počele da se fokusiraju na evoluirajuću strukturu porodica i izazove sa kojima se one susreću. Do 1989. godine, Generalna skupština UN-a proglasila je tu godinu Međunarodnom godinom porodice, što je dovelo do uspostavljanja Međunarodnog dana porodice 1993. godine.

Ovaj dan je uspostavljen je da podstakne međunarodnu zajednicu da bolje razume ključnu ulogu porodice kao osnovne jedinice društva i odgovori na izazove sa kojima se porodice suočavaju širom sveta.

Svake godine, određena tema je u fokusu - od siromaštva i beskućništva do uticaja migracija, rodne ravnopravnosti i uključivanja svih tipova porodica, tradicionalnih i netradicionalnih. Međunarodni dan porodice 2024. ima za cilj da podigne svest o tome kako klimatske promene utiču na porodice i ulogu koju porodice mogu da imaju u klimatskim akcijama.

"Kroz porodične i društvene inicijative, možemo da podstaknemo klimatske akcije obrazovanjem, pristupom informacijama, obukom i učešćem zajednice", navodi se na sajtu Ujedinjenih nacija.

Cilj je da se proslavi različitost porodica i ojača ideja da ne postoji jedinstven model za to kakva bi porodica trebalo da bude.

U Srbiji najviše porodica sa jednim detetom

U Republici Srbiji, prema rezultatima Popisa 2022, ima ukupno 1.311.712 porodica s decom (69 odsto od ukupno 1.904.314 porodica), navodi stat.gov.rs.

Najzastupljenije su porodice sa jednim detetom (54,3%), slede porodice s dvoje dece (36,1%), zatim porodice s troje dece (7,8%), dok je udeo porodica sa četvoro i više dece manji od 2%.

Posmatrano po tipu porodice, udeo porodica sa jednim detetom najveći je kod porodica "majka s decom" (73,1%) i "otac s decom" (71,2%). Kod porodica tipa "bračni par s decom" ne postoje značajne razlike u udelima porodica sa jednim i sa dva deteta (45,5% sa jednim detetom, odnosno 42,8% sa dva deteta), dok je kod porodica tipa "vanbračni par s decom" 50% porodica sa jednim detetom, a nešto više od trećine porodica je sa dvoje dece (34,2%).

Udeo porodica sa troje i više dece najniži je kod tipa "majka s decom" i "otac s decom" (oko 4,5%), a najviši kod porodica tipa "vanbračni par s decom" (15,8%).

Zato vam predstavljamo pet razloga zašto je porodica važna.

Porodica je osnova svih odnosa i neko na koga se oslanjamo u teškim trenucima

Kada se dete rodi, prve odnose uspostavlja sa roditeljima i braćom ili sestrama. Ti odnosi postavljaju temelj za sve buduće veze. Prilikom izbora partnera ili prijatelja, često biramo osobe koje su nam slične. Svedoci smo mnogih teških situacija, poput pandemije koronavirusa, koja je pokazala koliko je važno imati porodicu i prijatelje kao oslonac.

Ljubav je uvek u fokusu

Snažna porodica pruža mnogo ljubavi i podrške. Uz porodicu koja nas podržava, lakše donosimo odluke, znamo šta ne želimo i nikada se ne osećamo usamljeno. Ako imamo sreće da odrastamo u porodici gde se razgovara i neguje međusobno poštovanje, visoko ćemo vrednovati brak, roditelje, prošlost i budućnost koju gradimo sa decom, i neće nam manjkati ljubavi.

Zdrava porodica doprinosi mentalnom zdravlju

Bliski porodični odnosi omogućavaju uživanje u bliskosti. Porodica koja ne neguje bliskost, stvara pojedince koji teško upravljaju svojim emocijama i održavaju stabilne partnerske veze. Vreme posvećeno zbližavanju sa članovima porodice doprinosi mentalnom zdravlju. Trudite se da bar jedan obrok dnevno imate sa porodicom.

Uspeh u društvu zavisi od kvaliteta porodičnih odnosa

Ako sa detetom razgovarate, pokazujete interesovanje za njegove aktivnosti, hobije, školske zadatke i osećanja. Prisutan roditelj pomaže detetu da postigne bolje rezultate u školi i životu. Kroz interakcije sa roditeljima, dete uči važne životne lekcije. Ako dete naučite da komunicira sa vama, znaće kako da komunicira i sa drugima.

Zdrava porodica i zdravo društvo

Učeći dete životnim vrednostima i posledicama njihovih dela, postavljate temelj njihovog identiteta. Jake porodice čine jake zajednice, a samim tim i zdravo društvo.

Kako EU brine o porordici?

Evropska unija ima brojne mere za brigu o porodici. Na primer, građani neke od zemalja članica EU koji imaju posao i žele da svoju karijeru grade uporedo sa svojom porodicom, evropski blok im garantuje transparentne i predvidljive uslove rada. 

Zakonodavstvom EU, na primer, zagarantovano je da između radnih dana imaš dovoljno slobodnih dana za odmor i život. Direktivom o radnom vremenu zagarantovano je pravo na barem 11 uzastopnih sati dnevnog odmora. Ako je posao više od 6 sati dnevno, zaposlenom mora biti omogućen odmor. 

S druge strane, ako neki građanin odluči da će graditi svoj posao, EU ima određene mere koje pomažu njemu i njegovoj porodici na tom putu, na primer kroz Evropsku strategiju za negu koja je osmišljena da garantuje jednakost, pristupačnu i pristupačnu negu širom Evropske unije i da poboljša situaciju za korisnike nege i ljude koji se brinu o njima. Kao samozaposlena osoba ili lice u nestandardnom radnom odnosu, građanin i dalje ima pravo na odgovarajuću socijalnu zaštitu, na primer zdravstvene usluge i porodiljske naknade za majke i očeve.

U Evropskoj uniji pojedinci imaju pravo, na primer, i na minimalni prihod dok tražie posao, što građanima omogućava pristojan život i kada su nezaposleni.

(JA/EUpravo zato)