EUSAIR Omladinski savet okuplja motivisane i posvećene pojedince koji učestvuju u oblikovanju budućnosti Jadransko-jonskog regiona. Ovo je jedinstvena prilika da doprinesete razvoju javnih politika i strategija koje će uticati na budućnost regiona.

Za više informacija o makro-regijama, EUSAIR-u i makro-regionalnim savetima mladih, posetite sledeći link: https://tools.espcommunity.eu/.

Zašto bi trebalo da se prijavite?

Doprinos regionalnom razvoju: imaćete ključnu ulogu u formulisanju javnih politika i strategija koje direktno utiču na budućnost Jadransko-jonskog regiona.

Mogućnosti umrežavanja: povežite se sa istomišljenicima, stručnjacima i donosiocima odluka u ovoj oblasti kako biste uspostavili ili razvili saradnju i razmenjivali ideje.

Profesionalni razvoj: unapredite svoje veštine, steknite dragoceno iskustvo i utičete na regionalne inicijative.

Zainteresovani kandidati trebalo bi da putem motivacionog pisma pokažu:

 • Interesovanje za tematske prioritete EUSAIR-a.
 • Posvećenost u podsticanju pozitivnih promena u Jadransko-jonskom regionu.
 • Izražene veštine komunikacije i sposobnost saradnje u međunarodnom timu.

Obavezni kriterijumi koje kandidat za člana mora da ispuni:

 • Da je mesto stalnog prebivališta u zemlji Jadransko-jonskog regiona.
 • Da ima između 18 i 29 godina (u trenutku podnošenja prijave).
 • Tečno govori engleski jezik.
 • Da nije član EUSDR ili EUSALP omladinskih saveta u vreme podnošenja prijave.
 • Da nije član političke stranke i/ili interesne grupe.

Kriterijumi za prihvatljivost prijave su:

Pravilno popunjen obrazac za prijavu i motivaciono pismo podneti u predviđenom roku.

Rok za podnošenje prijava je 27. maj 2024. godine do 17.00 časova. Prihvataće se isključivo onlajn prijave.

Obrazac prijave (on line Application Form), možete pronaći na samom kraju stranice na sledećem linku: https://www.adriatic-ionian.eu/youth-in-eusair/call-for-application-eyc/.

Proces selekcije

Nakon podnošenja obrasca za prijavu i motivacionog pisma, zaposleni na projektu: „EUSAIR Tačka podrške“ će proveriti usaglašenost prijava sa kriterijumima. Nakon procene motivacionog pisma, biće odabrani uspešni kandidati, uzimajući u obzir raznolikost zemalja iz kojih dolaze, pol, mesto (urbano ili ruralno), interesovanja i godine.

Očekivanja od člana EUSAIR omladinskog saveta uključuju:

 • Raspoloživost da se prihvati jednogodišnji mandat (sa mogućnošću produženja).
 • Prolazak kroz proces izgradnje kapaciteta pre početka mandata.
 • Redovno prisustvo na sastancima nekoliko puta godišnje, kako onlajn, tako i lično u nekoj od zemalja Jadransko-jonskog regiona.
 • Aktivno učešće na sastancima upravljačkih tela EUSAIR-a.
 • Angažovanje u razmeni znanja i iskustva sa mladima, omladinskim organizacijama i/ili mrežama građanskog društva u regionu.
 • Promovisanje EUSAIR-a u regionu uz podršku EUSAIR strukture.
 • Razmena znanja i iskustva sa mladima iz drugih makro-regiona.
 • Utvrđivanje operativnih procedura EUSAIR Omladinskog saveta i interakcije EUSAIR Omladinskog saveta sa postojećim telima upravljanja EUSAIR-a, omladinskim i drugim javnim inicijativama, projektima i organizacijama u regionu.

(EUpravo Zato/mei.gov.rs)