Konkursi su predstavljeni u Novom Sadu a radi se o pozivu za Promet evropskih književnih dela i za Inovativnu laboratoriju.

Bojan Milosavljević iz Deksa Kreativna Evropa govoreći o značaju konkursa Promet evropskih književnih dela 2024. godine, naglasio je važnost književnosti koja se odražava kroz ljude koji je čitaju, prevode i pišu.

On je kazao da je jezička barijera često prepreka u pristupu različitim književnim delima, ali uz podršku ovog programa, ta prepreka postaje manje značajna, omogućavajući veću dostupnost knjiga različitim čitaocima.

Milan Tripković iz Bulevar Booksa, kaže da je jedan od ciljeva njihove knjižare da služi kao most između različitih kultura, promovišući raznovrsnost književnosti.

Konkurs Promet evropskih književnih dela 2024. godine otvara mogućnost za projekte koji se bave prevođenjem, objavljivanjem, distribucijom i promocijom evropskih književnih dela. Specifični prioriteti ovog konkursa uključuju jačanje transnacionalnog prometa i raznolikost evropske književnosti, podsticanje prevođenja manje zastupljenih jezika, te razvijanje nove čitateljske publike, posebno mladih.

O konkursu - Promet evropskih književnih dela

Konkurs je otvoren za projekte koji se bave prevođenjem, objavljivanjem, distribucijom i promocijom evropskih književnih dela čiji su autori državljani ili stanovnici država koje učestvuju u programu Kreativna Evropa ili su deo njihovog književnog nasleđa.

Specifični prioriteti

Specifični prioriteti poziva su jačanje transnacionalnog prometa i raznolikost evropskih književnih dela,  podsticanje prevođenja, objavljivanja i promocije književnih dela napisanih na manje raširenim jezicima kako bi se povećao njihov promet na većim tržištima u Evropi i šire, razvijanje i podsticanje nove čitateljske publike s fokusom na mlade,  promocija i očuvanje profesije književnog prevođenja uključujući načela nagrađivanja dobrih radnih uslova i pravednosti, U tom smislu, izdavači se podstiču da osiguraju vidljivost prevodilaca u objavljenim knjigama, jačanje konkurentnosti književnog i izdavačkog sektora podsticanjem različitih saradnji unutar sektora , kao i pružanje podrške ukrajinskom književnom sektoru.

Osim specifičnih prioriteta poziva, projektni predlozi treba da odgovore i na prioritete programa Kreativna Evropa, to jest. pitanja inkluzije, različitosti, ravnopravnosti polova i ekologije.

Aktivnosti koje će biti podržane kroz Poziv su prevođenje, objavljivanje, promocija i distribucija evropskih književnih dela koje se bave gore navedenim temama i prioritetima.

Očekivani rezultati

Za ovaj Poziv osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000 evra, i ideja je da se podrži 40 projekata.

Osnovni uslov koji svaki projektni predlog treba da zadovolji su:

  • projektna ideja mora u osnovi imati dobru uredničku i promotivnu strategiju koja će obuhvatati paket od najmanje 5 naslova prevedenih sa prihvatljivih jezika i na ove jezike, te mora sadržati sledeće elemente:
  • doprinos raznolikosti književnosti u određenoj zemlji (ili zemljama) uključivanjem književnih dela iz manje zastupljenih zemalja, a s posebnim naglaskom na dela napisana na manje korištenim jezicima;
  • odabrani format knjige i strategiju distribucije koja osigurava širok i lak pristup evropskim književnim delima za širu javnost;
  • strategiju promocije koja doprinosi širenju i razvoju i obnovi čitateljske publike;
  • podsticanje saradnji autora, prevodilaca, izdavača, distributera, knjižara, festivala, književnih događanja itd;
  • doprinos podizanju profila prevodilaca i poštovanje načela poštene naknade;
  • doprinos međusektorskim pitanjima Programa i prioritetima istaknutim u radnom programu za 2024 (ravnopravnost polova i zeleni plan).

Ko može da se prijavi?

Na Konkurs se mogu prijaviti pravni subjekti (privatni ili javni) koji su registrovani u državama koje učestvuju u programu Kreativna Evropa. Prihvatljive su pojedinačne prijave (single applicants) kao i prijave konzorcijuma koji se mora sastojati od najmanje 2 partnera. Koordinator mora pravno postojati najmanje 2 godine do roka za predaju prijava i biti aktivan u sektoru izdavaštva.

Kakva književna dela dolaze u obzir?

Beletristika, bez obzira na književni žanr ili format (štampana ili digitalna knjiga / uključujući audio-knjigu), kao što su roman, kratka priča, pozorišna i radio predstava, poezija, strip i književnost za decu i mlade. Književna dela moraju biti već objavljena.

Prvenstveno se prevode dela koja nisu prethodno prevođena, a u suprotnom, potrebno je obrazložiti potrebu za novim prevodom.

Konkurs je raspisan u tri kategorije: mali, srednji i veliki projekti, što određuje i minimalne uslove za konkurisanje:

  • Mali projekti saradnje: prevodi minimum 5 knjiga i do 100.000 evra podrške;
  • Srednji projekti saradnje: prevodi minimum 11 knjiga i do 200.000 evra podrške;
  • Veliki projekti saradnje: prevodi minimum 21 knjige i do 300.000 evra podrške.  

Ukupna dodeljena bespovratna sredstva po projektu ne mogu iznositi više od 200.000,00 evra za pojedinačne aplikante i 300.000,00 evra za projekte partnera.

Podrška je paušalna, a stopa sufinanciranja u svim kategorijama je 60%.

Maksimalno trajanje projekata je 36 meseci, dok je konkurs otvoren do 16.04.2024.

Konkurs Inovativna laboratorija

Konkurs Inovativna laboratorija pruža podršku eksperimentisanju s idejama u oblasti kulture i umetnosti i audiovizuelnih delatnosti, kao i drugih sektora poput obrazovanja i turizma.

Cilj je osmišljavanje i testiranje inovativnih digitalnih rešenja s dugoročnim uticajem na različite oblasti delovanja, kao i stvaranje novih alata, modela ili metodologija rada primenljivih u audiovizuelnim delatnostima i drugim oblastima kulture i umetnosti. Ovaj konkurs pruža podršku saradnji u oblasti kulture, audiovizuelnih delatnosti, obrazovanja i turizma.

Šta se podržava konkursom?

Konkursom Inovativna laboratorija biće podržane saradnje ustanova i organizacija u polju kulture i audiovizuelnih delatnosti, kao i drugih resora (poput obrazovanja, turizma i sl.), u okviru kojih će se osmišljavati i testirati inovativna digitalna rešenja sa dugoročnim uticajem na širu oblast delovanja, kao i kreiranje inovativnih alata, modela ili metodologija rada koje bi bile primenljive u audiovizuelnim delatnosti i bar još jednoj oblasti kulture i umetnosti.

Očekuju se predlozi projekata koji ostvaruju uticaj kroz: razvoj inovativnih kreativnih procesa; povećanu vidljivost, dostupnost i raznolikost evropskog sadržaja u digitalnom okruženju; unapređenje poslovnih modela i korišćenja podataka; razvoj potencijalne publike digitalnih sadržaja; podršku zelenim praksama i cirkularnoj ekonomiji, u skladu sa prioritetima inicijative Novi evropski Bauhaus.

Šta su osnovni uslovi?

Na konkurs se mogu prijaviti projekti sa maksimalnim trajanjem od 24 meseci. Dozvoljeno je apliciranje jedne organizacije ili konzorcijuma koji se sastoji od minimum dve organizacije. Više informacija o uslovima za konkurisanje je dostupno u raspisu konkursa.

Ko može da se prijavi?

Konkurs je otvoren za javni, civilni i privatni sektor u polju kulture, kao i u drugim resorima koji se uklapaju u ciljeve konkursa. Fizička lica ne mogu biti podnosioci konkursnih prijava, izuzev samozaposlenih lica (selfemployed, sole traders, itd.).

Rok za prijavu je 25. april, a rezultati se očekuju u oktobru 2024. godine.

(M.A./EUpravo zato, europa.rs)