Preduzetnici su neophodna pokretačka snaga svake ekonomije. Baš iz tog razloga je uspostavljeno takmičenje za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva koju organizuje Evropska komisija. Cilj je da se prepozmaju i nagrade izuzetni primeri podrške i promocije preduzetništva širom Evrope, ali i da se ojača svest o značaju te podrške.

Pravo učešća imaju nacionalne, regionalne i lokalne institucije i organizacije, gradovi, regioni, jedinice lokalne samouprave kao i javno-privatna partnerstva između javnih vlasti i preduzetnika, obrazovnih programa i poslovnih organizacija.

Bitan uslov jeste da se program sprovodi minimum 15 meseci, odnosno da je ostvario određene rezultate koji ga mogu kvalifikovati za priznanje.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti Ministarstvu privrede elektronskim putem najkasnije do 1. jula 2024. godine, a pobednici na nacionalnom nivou predstavljaće našu zemlju na finalnom evropskom takmičenju.

EEPA - nagrada uspostavljena da bi ojačala svest

European Enterprise Promotion Awards (Takmičenje za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva) je inicijativa Evropske komisije koja ima za cilj da prepozna i nagradi izuzetne primere podrške i promocije preduzetništva širom Evrope. Ova nagrada uspostvaljena je kako bi se ojačala svest o značaju podrške preduzetništvu, kao i da se svaki uspeh na ovom polju proslavi.

Pored 27 zemalja članica EU, u takmičenju za najbolji model u oblasti promocije preduzetništva, učestvuju i zemlje koje su deo MSP stuba u okviru EU Programa – Jedinstveno tržište, među kojima je i Srbija.

Ciljevi:

  • Identifikovati i prepoznati uspešne aktivnosti i inicijative preduzete u cilju promocije preduzetništva i preduzetništva
  • Predstaviti i podeliti primere najboljih preduzetničkih politika i praksi
  • Stvoriti veću svest o ulozi preduzetnika u društvu
  • Ohrabriti i inspirisati potencijalne preduzetnike.
  • Prednosti za učesnike i pobednike nagrada:

Biće dve vrste dobitnika nagrada: pobednik za svaku od kategorija i jedan pobednik za Veliku nagradu žirija. Pored dobijanja same nagrade, pobednicima će biti dodeljena priznanja za kreativnost i uspešnu realizaciju. Oni će stoga biti u poziciji da inspirišu druge delujući kao uzori širom Evropske unije.

Ako radite OVE STVARI, možete da osvojite nagradu

Ako promovišete preduzetničku kulturu

Ova kategorija podrazumeva nacionalne, regionalne i lokalne inicijative koje promovišu preduzetništvo, pre svega među mladima i ženama. Primer toga bilo bi organizovanje događaja i kampanja koji promovišu preduzetništvo i kulturu koja ohrabruje kreativnost, inovativnost i preuzimanje rizika;

Ako ulažete u razvoj preduzetničkih veština

Ova kategorija podrazumeva nacionalne, regionalne i lokalne inicijative koje unapređuju preduzetničke i menadžerske veštine, kao i veštine zaposlenih. To bi bilo, na primer, promovisanje specifičnih veština kao što su tehničke veštine zanatlija, znanje jezika, kompjuterska pismenost, mentoring za preduzetnike ili preduzetničko obrazovanje u školama i fakultetima;

Ako podržavate digitalizaciju

Podržavanje digitalizacije omogućava kompanijama da razvijaju, plasiraju i koriste digitalne tehnologije, proizvode i usluge bilo koje vrste.

Takođe, nagradu možete da osvojite i ako unapređujete poslovno okruženje i podržavate internacionalizaciju malih i srednjih preduzeća, kao i ako podržavate održivi razvoj. Na kraju, nagradu ćete dobiti ako promovišete inkluzivno preduzetništvo i odgovorno poslovanje.

Ko može da se prijavi?

Pravo učešća imaju nacionalne, regionalne i lokalne institucije i organizacije, gradovi, regioni, jedinice lokalne samouprave kao i javno-privatna partnerstva između javnih vlasti i preduzetnika, obrazovnih programa i poslovnih organizacija.

Kako da se prijavite?

Ukoliko želite da učestvujete, pošaljite svoju prijavu, odnosno popunjen formular koji je postavljen na sajtu Ministarstva privrede ( www.privreda.gov.rs ) elektronskim putem (u word ili pdf formatu) najkasnije do 01. jula 2024. Godine.

Prijavni formular mora:

1. imati max 10 stranica;

2. preporuka je da bude popunjen na engleskom jeziku ili na jednom od zvaničnih jezika EU;

3. sadržati tačne kontakt detalje i biti potpisan od strane lica koje je nadležno za sprovođenje projekta.

Programi prekogranične saradnje takođe mogu biti nominovani ukoliko imaju podršku svih učesnika u sprovođenju odnosno ukoliko postoji njihova saglasnost.

Bitan uslov učešća jeste da se projekat/inicijativa koja je predmet takmičenja sprovodi minimum 15 meseci odnosno da je ostvarila određene rezultate koji je mogu kvalifikovati za priznanje.

Takmičenje se sastoji iz dve faze:

Prva je na nacionalnom nivou odnosno biraju se državni predstavnici, i to dva predstavnika iz dve različite kategorije;

Drugu fazu čini takmičenje izabranih predstavnika država na evropskom nivou.

Najkreativnije i najuspešnije prijave, a najviše dve iz različitih kategorija, će biti prosleđene evropskom žiriju, koji će doneti odluku o pobedi za svaku od kategorija kao i o pobedniku na nivou celog takmičenja.

(JA/EUpravo zato.rs)