Rodna ravnopravnost postala je jedan od ključnih aspekata u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, poznatih kao ESG (Environmental, Social, and Governance). U današnjem svetu, gde je jednakost među polovima još uvek nedostižan cilj, suočavanje sa ovim izazovom zahteva promenu duboko ukorenjenih kulturnih obrazaca i mentaliteta.

Ovi izazovi, i načini kako ih savladati, su od suštinskog značaja za stvaranje društva u kojem rodna ravnopravnost nije samo ideal, već stvarnost.

O svemu ovome razgovarali smo sa Brankicom Janković, poverenicom za zaštitu ravnopravnosti koja aktivno učestvuje podizanju svesti o svim ovim pitanjima.

Izazovi kulturnih obrazaca

"Jedan od najvećih izazova u postizanju rodne ravnopravnosti leži u promeni kulturnih obrazaca i mentaliteta. Promena kulture i vrednosti je težak i dugotrajan proces, često opterećen duboko ukorenjenim predrasudama. Iako je rodna ravnopravnost fundamentalno pitanje ljudskih prava, polovina čovečanstva još uvek nema jednake šanse. Ova neravnopravnost ukazuje na potrebu za ozbiljnim dijalogom i aktivnim uključivanjem privatnog sektora kao saveznika u postizanju istinske ravnopravnosti."

Kakva je uloga korporativne odgovornosti?

"Da bi korporacije poštovale rodnu ravnopravnost, potrebno je integrisati ove vrednosti u korporativnu kulturu. Ovo zahteva poštovanje Ustava i zakona, ali i volju i odluku da rodna ravnopravnost postane deo korporativnih vrednosti. Lideri i liderke moraju svojim primerom pokazati šta znači inkluzivno liderstvo. Ključ uspeha leži u poverenju – zaposleni će slediti i podržavati inicijative ako veruju u ideju koja se promoviše i živi u praksi."

Kakva je uloga države u integraciji rodne ravnopravnosti?

"Države imaju ključnu ulogu u kreiranju strateškog okvira za rodnu ravnopravnost. To uključuje postavljanje realnih ciljeva i priznavanje postignutih rezultata, uz stalnu svest o preostalim zadacima. Dostizanje ravnopravnosti zahteva holistički pristup koji uključuje sve sektore – privatni sektor, institucije i nevladine organizacije. Bez rodne ravnopravnosti nema ni vladavine prava, jer je pravo na ravnopravnost osnovno ljudsko pravo i preduslov za ostvarivanje svih drugih prava", završava Brankica Janković.

Rodna ravnopravnost u okviru ESG ciljeva zahteva promišljene i koordinirane napore svih društvenih aktera. Samo kroz promenu kulturnih obrazaca, odgovorno korporativno ponašanje i efektivne državne strategije možemo stvoriti društvo u kojem su svi građani ravnopravni i imaju jednake šanse za napredak.