U svim osnovnim i srednjim školama u Beogradu krenula je prijava za 20.000 dinara pomoći za školarce. Od danas (22. april) pa do kraja leta, roditelji će moći da se prijave za 20.000 dinara na ime svoje dece školskog uzrasta, a sve informacije građani će, kako se navodi na sajtu Beoinfo, moći da dobiju u školama.

Princip će biti isti ili sličan kao kada su se prijavljivali za pomoć koju je država davala. Daće svoje podatke i brojeve računa na koje će tokom septembra novac biti uplaćen, navodi se.

Kako piše Euronews.rs, osnovnim i srednjim školama u Beogradu već je stiglo obaveštenje Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu kako da prikupljaju podatke od roditelja za pomoć koju dodeljuje Grad Beograd u iznosu od 20.000 dinara za pripremu đaka u školu.

Uz obaveštenje koje su dobili direktori osnovnih i srednjih škola u Beogradu, prosleđeni su i obrasci koje treba da popune roditelji. 

"Obrasce za učenike prvog razreda osnovne škole prikupite prilikom upisa dece u školu. Uz složene obrasce potrebno je dostaviti i spiskove učenika po odeljenjima. Obzirom da je pomoć namenjena za školsku 2024-2025. godinu nije potrebno prikupljati podatke za učenike završnih godina srednjih škola", navedeno je u obaveštenju koje je školama prosledio Sekretarija za obrazovanje i dečju zaštitu.

Uz obaveštenje školama je dostavljena i odluka Privremenog organa Grada Beograda o dodeli đačke pomoći porodicama sa decom školskog uzrasta.

20.000, bez obzira na to da li dete pohađa privatnu ili državnu školu

U odluci je navedeno da pravo na novčana sredstva u iznosu od 20.000 dinara po svakom detetu imaju porodice redovnih učenika osnovnih i srednjih škola u javnoj i privatnoj svojini na teritoriji Grada Beograda.

 "Novčana sredstva u iznosu od 20.000 dinara po učeniku, na ime đačke pomoći isplaćuju se porodicama na račun jednog od roditelja ili drugog zakonskog zastupnika učenika", navedeno je u odluci.

Obrasci koje roditelji treba da popune i vrate školi sadrže ime i prezime učenika, razred i odeljenje, zatim ime i prezime roditelja, datum rođenja učenika, mesto prebivališta, kontakt telefon i tekući račin roditelja. Roditelji koji imaju dva deteta popunjavaju dva obrasca, navodi ovaj portal.

Uz obrazac potrebno je da roditelji dostave i fotokopiju prednje strane platne kartice. Popunjavanjem obrasca roditelji daju saglasnost da škola može da dostavi Sekretarijatu podatke o broju njihovog tekućeg računa kako bi se uplatila novčana sredstva.

Počela prijava za još jednu pomoć

Takođe, počelo je i prijavljivanje za kartice za besplatan ulazak na gradske bazene tokom letnje sezone.

Letnja sezona na gradskim bazenima počinje sredinom juna i trajaće čitavo leto. Prošle godine je u tom periodu više od 120 hiljada Beograđana koristilo karticu za besplatan ulazak na bazene. Vrednost kartice je oko 39.000 dinara, odnosno toliko su ukupne cene karata ukoliko se bazen koristi bez besplatne kartice.

 Isplata od 1. septembra

Podsetimo, Grad Beograd je prošle godine finansirao nabavku udžbenika za sve osnovce i srednjoškolce u prestonici, a ove godine su odlučili da to bude novčana pomoć od 20.000 dinara za svakog đaka. To znači da porodice koje imaju dva školarca mogu računati na pomoć od grada od 40.000 dinara, tri đaka 60.000 dinara.

Prijava počinje danas u školama u Beogradu i trajaće do kraja avgusta. Isplata novca počinje od 1. septembra, kada kreće i školska godina.

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić rekao je da su do cifre od 20.000 dinara došli tako što su uzeli maksimalnu vrednost kompleta udžbenika i na to dodali 15 odsto.

(JA/EUpravo zato/Euronews.rs)