Subvencija za samozapošljavanje je finansijska podrška namenjena osobama koje su nezaposlene i registrovane kod Nacionalne službe za zapošljavanje, a koje su završile obuku za razvoj preduzetništva.

Ova subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom.

Sredstva se mogu koristiti za osnivanje radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i za osnivanje privrednog društva, pod uslovom da osnivač zasnuje radni odnos u tom društvu.

Osoba koja ostvari pravo na subvenciju mora obavljati registrovanu delatnost i izmirivati poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počevši od dana otvaranja delatnosti.

NSZ može da obezbedi i eksternu mentorsku podršku za korisnike subvencije.

Da bi ostvarili pravo na subvenciju, morate da ispunjavate sledeće uslove:

  • Morate da budete prijavljeni na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe u momentu podnošenja zahteva.
  • Morate da imate završenu obuku za razvoj preduzetništva u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili druge odgovarajuće organizacije do dana podnošenja zahteva.
  • Izmirene prethodne obaveze i dugovanja prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje do dana podnošenja zahteva.
  • Ne prekoračen dozvoljeni iznos de minimis pomoći u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima o dodeli državne pomoći.

Tokom trajanja javnog poziva, osoba može podneti samo jedan zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje. Podnošenjem zahteva, osoba prihvata uslove navedene u javnom pozivu.

Za podnošenje zahteva potrebno je popuniti zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne službe za zapošljavanje i priložiti dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji NZS. Datum na priloženim dokazima mora biti najkasnije sa danom podnošenja zahteva. U slučaju kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je dostaviti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti. NZS zadržava pravo da traži i druge relevantne dokaze za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Zahtev sa biznis planom i dokumentacijom se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici NSZ-a koja vodi evidenciju o nezaposlenoj osobi, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs.