Evropska unija ima veoma važnu ulogu u modernizaciji obrazovnog sektora u Srbiji, pružajući podršku na različitim nivoima obrazovanja, od predškolskog do visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Kroz različite programe i inicijative, EU doprinosi uvođenju novih standarda, razvoju nastavnih programa, stručnom usavršavanju nastavnika i finansiranju opreme u školama.

Jedan od ključnih aspekata podrške EU je usmerenost ka razvoju kapaciteta obrazovnih ustanova i zaposlenih u obrazovanju. Kroz različite programe, više od 40.000 prosvetnih radnika steklo je nove veštine i znanja kroz stručne obuke. Osim toga, modernizovano je više od 175 srednjih stručnih škola, a razvijeni su i savremeni nastavni planovi u skladu sa potrebama tržišta rada.

Uvođenje Nacionalnog okvira kvalifikacija (NOK) u Srbiji, uz podršku EU, pružilo je osnovu za moderan, relevantan i fleksibilan obrazovni sistem usklađen sa evropskim standardima. Ovo je posebno važno za poboljšanje zapošljivosti na domaćem i međunarodnom tržištu rada, kao i za ravnopravniji pristup fakultetima i daljem obrazovanju.

Pored toga, EU je uložila značajna sredstva u obnovu i opremanje osnovnih i srednjih škola širom Srbije. Više od 300 škola renovirano je i modernizovano sredstvima EU, omogućavajući bolje uslove za učenje i nastavu.

Pernica i školski pribor
MONDO/Stefan Stojanović 

Ne treba zanemariti ni podršku u adaptaciji obrazovnog sistema tokom pandemije kovid-19. Skoro dva miliona evra donirano je za prilagođavanje obrazovanja na daljinu, osiguravajući pristup obrazovanju za sve učenike. Osim toga, EU je podržala uspostavljanje biblioteka školskog obrazovanja u školama sa značajnim brojem romskih učenika i siromašne dece, kako bi se osiguralo da i najranjivije grupe imaju pristup obrazovanju.

Takođe, Srbija je aktivni učesnik u programu Erazmus+, najvećem evropskom programu za oblast obrazovanja. Preko 17.000 studenata i nastavnika dobilo je priliku za stručno usavršavanje na evropskim univerzitetima, dok su univerziteti u Srbiji privukli preko 5000 studenata i nastavnika iz Evrope.

Uz podršku Evropske investicione banke (EIB), Srbija je ostvarila značajne korake u modernizaciji obrazovnog sistema. Preko 275 miliona evra uloženo je u izgradnju, rekonstrukciju, modernizaciju i digitalizaciju osnovnih i srednjih škola širom zemlje.

Kroz sve ove inicijative, EU ne samo da podržava Srbiju u unapređenju kvaliteta obrazovanja već i jača socijalnu koheziju, podstiče ekonomski rast i doprinosi izgradnji evropskog identiteta, poštujući pri tome kulturnu i jezičku raznolikost. Obrazovanje ostaje ključni faktor u stvaranju bolje budućnosti za pojedince i društvo u celini, a podrška EU igra ključnu ulogu u ostvarivanju ovog cilja.

Erazmus Plus

Erazmus Plus program je nastao 2014. godine, 2021. je ušao u novi sedmogodišnji period sprovođenja, a za njega je izdvojeno 26 milijardi evra.

Opšti cilj Programa je da, putem celoživotnog učenja, podrži obrazovni, profesionalni i lični razvoj pojedinacau oblasti obrazovanja, obuka, omladine i sporta.

Učionica
MONDO/Stefan Stojanović 

DiscoverEU

DiscoverEU je inicijativa Evropske unije koja pruža priliku mladima koji su skoro napunili 18 godina da putuju Evropom i na taj način uče o njoj kroz sopstveno iskustvo.

"Cilj programa je da mladim ljudima od 18 godina ponudi iskustvo putovanja koje će podstaći njihov osećaj pripadnosti Evropskoj uniji, omogućiti im da istraže raznolikost Evrope, njeno kulturno nasleđe i istoriju, povežu se sa ljudima sa celog kontinenta i na kraju otkriju sebe", navodi se na sajtu inicijative DiscoverEU.

Mladi iz Srbije od 2022. godine mogu da učestvuju u DiscoverEU takmičenju za osvajanje putnih propusnica i na taj način besplatno putuju vozom kroz pomenute evropske zemlje.

Digitalna Evropa

Program Digitalna Evropa ima cilj da ubrza oporavak i pokretanje digitalne transformacije Evrope. Vredan 7,6 milijardi evra, Program je deo dugoročnog budžeta EU i pokriva period od 2021. do 2027. godine. Srbija je punopravna članica ovog programa koji unpređuje digitalne veštine i obrazovanje kako bi se građanima EU omogućilo da se prilagode digitalnim promenama u društvu i radnom okruženju. Ovo uključuje programe za obuku nastavnika, edukaciju mladih u oblasti digitalnih tehnologija i podršku radnoj snazi za sticanje digitalnih veština.