Inženjeri su razvili uređaj koji može da generiše temperature više 1.000 stepeni putem prikupljanja sunčeve svetlosti. Jednog dana bi mogao da se koristi kao zelena alternativa upotrebi fosilnih goriva u proizvodnji materijala poput čelika, stakla i cementa.

Naime, kako bi se proizveli spomenuti materijali, potrebno je zagrejati sirovine na više od 1.000 stepeni.

"Otprilike polovina energije koju koristimo se ne pretvara u električnu. Koristi se za proizvodnju materijala koji su nam potrebni u svakodnevnom životu i industriji", rekao je Emilijano Kasati sa Istraživačkog univerziteta ETH Zurich u švajcarskom Cirihu.

Solarne peći koje putem niza pokretnih ogledala fokusiraju sunčevu svetlost na prijemnik mogu da generišu visoke temperature, ali one ne mogu da pređu 1.000 stepeni.

Stoga su Kasati i njegove kolege dizajnirali solarni prijemnik sa slojem kvarca.

Kvarc je poluproziran materijal koji propušta svetlosnu energiju, ali blokira toplotnu. Tačnije, dok se silicijum zagreva od koncentrisane sunčeve svetlosti, kvarc sprečava isticanje toplotne energije zadržavajući toplotu i smanjujući gubitak energije unutar sistema.

Tim je testirao modifikovani solarni prijemnik u postrojenju koje simulira sunčevu svetlost i ustanovio da može lako da generiše 1.050 stepeni, s time da bi mogao da dostigne i 1200 stepeni.

Mada se za sada radi o rezultatima početnih ispitivanja, Kasati se nada da će se jednog dana ovaj prijemnik naširoko koristiti kao zelena alternativa za stvaranje visokih temperatura u industriji.

Istraživanje "Solar thermal trapping at 1,000°C and above" objavljeno je u časopisu Device.

(EUpravo Zato/New Scientist)