Direktiva treba da pomogne da se smanje emisije štetnih gasova i zagađujućih čestica i energetsko siromaštvo u Evropskoj uniji.

Trenutno, zgrade emituju trećinu štetnih gasova u EU. Prema novim pravilima, sve nove zgrade bi do 2030. trebalo da se svedu na nultu emisiju gasova, a do 2050. svi stambeni objekti u EU moraju da budu transformisani.

Kada je reč o nestambenim zgradama, direktiva postavlja standarde za korišćenje energije na minimalnom nivou tako da zgrade ne premašuju predviđeni maksimalni prag od m2 godišnje.

To će postepeno dovesti do ukidanja nestambenih zgrada sa najgorim performansama.

Države članice EU mogu da izaberu da pojedine zgrade izuzmu od novih pravila, poput istorijskih zdanja, bogomolja ili objekata koji pripadaju vojsci.

Zašto je bitno adekvatno renovirati zgrade?

Renoviranje više nije pojam koji se odnosi samo ulepšavanje fasada ili enterijera zgrada, već je fokus, osim estetike, prvenstveno na štednji energije.

Države moraju da se postaraju da prosečna primarna potrošnja energije u stambenim zgradama bude smanjena za 16 odsto do 2030. i za 20-22 procenata do 2035.

To se najbolje postiže renoviranjem.

Zgrada u Beogradu
arda savacoullar / Alamy / Alamy / Profimedia 

Brojke kažu da bi potrošnja energije mogla da se smanji za čak 55 odsto ukoliko se obnovi 43 odsto "problematičnih" zgrada.

Oproštaj od fosilnih goriva

Svaka država će napraviti poseban plan prema kojem će se do 2040. prestati sa upotrebom kotlova na fosilna goriva.

Preporučuje se korišćenje odgovarajućih solarnih instalacija na novim zgradama, javnim zdanjima i postojećim nestambenim objektima pod radovima koji zahtevaju dozvole.

Trebalo bi da se obezbedi i održiva mobilna infrastruktura, uključujući punktove za punjenje električnih automobila u blizini zgrada ili parking mesta za bicikle.

Šta je sledeće?

Direktiva će biti potpisana i objavljena u Službenom glasniku EU. Države članice imaju dve godine da odredbe unesu u svoje nacionalno zakonodavstvo.

Komisija će ponovo pregledati direktivu 2028. godine.

A Srbija?

U Srbiji su takođe pokrenuti veliki projekti energetskog renoviranja zgrada, a posebno se ističe sanacija tehničkih fakulteta u Beogradu i kao i 26 objekata civilne vlasti, poput Vlade Srbije, SIV-a i zdanja mnogih ministarstava.