U okviru programa WB6 MEDIA, sa ciljem podrške slobodi medija i pluralizmu na Zapadnom Balkanu, otvoren je konkurs koji poziva inovativne partnere koji imaju dobre ideje i transformaciona rešenja u različitim oblastima medijskih operacija, uključujući kreiranje sadržaja, distribuciju, angažovanje publike i monetizaciju.

Namera kreatora programa je da na ovaj načinojača kapacitete profesionalnih nezavisnih medijskih organizacija da se bolje prilagode promenljivom medijskom okruženju, pomažući u kreiranju modernog visokokvalitetnog sadržaja i odgovarajućih poslovnih modela nakon toga.

Program radi na ostvarivanju sledećih ciljeva:

  • Jačanje kapaciteta medijskih organizacija radi poboljšanja ekonomskih performansi;
  • Unapređenje kapaciteta medijskih organizacija za kvalitetno izveštavanje;
  • Poboljšanje regionalne razmene između medijskih aktera, tehnoloških kompanija i inovativnih poslovnih aktera.

Cilj predloga

Ideja je da se da šansa razvoju inovativnih rešenja, da se podstaknu tehnološki partneri da sarađuju sa medijskim organizacijama i predlože inovativna digitalna rešenja koja mogu biti odgovor na izazove sa kojima se suočavaju medijske organizacije širom Zapadnog Balkana.

Poziv je predviđen za nezavisne IT stručnjake, IT kompanije i Startape iz WB6 zemalja, a pet predloga će biti nagrađeno.

Lista od 10 odabranih aplikanata biće objavljena 14. juna 2024. godine i oni će biti pozvani da predstave svoja rešenja uživo od 24. do 26. juna 2024. godine na POINT 12 Konferenciji u Sarajevu, gde će ih Komitet selektovati.

Troškove za lično predstavljanje pokriće Program SustainMedia.

Regionalni program pomoći medijima na Zapadnom Balkanu sprovodi nemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ), u saradnji sa Internews i DW Akademie, a finansiraju ga Evropska unija i Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Konkurs je otvoren do 24.maja a sredstva koja mogu dobiti ove organizacije idu do 10.000 evra.

Više informacija možete pronaći na linku.

(M.A./EUpravo zato)