Uz podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) otvara novi javni poziv za saradnju nauke i privrede u razvoju i primeni inovativnih rešenja za efikasniju upotrebu prirodnih resursa i ponovno korišćenje i i reciklažu materijala i proizvoda.

Na događaju će biti predstavljena inovativna rešenja za primenu principa cirkularne ekonomije u građevinskoj industriji koja su dobila podršku u prethodnim ciklusima ovog poziva, kao i Smernice za upravljanje otpadom od građenja i rušenja.

Ove smernice je pripremilo Ministarstvo zaštite životne sredine kako bi preduzećima i investitorima olakšalo primenu nove Uredbe koja reguliše ovu oblast.

Na događaju će biti prikazana i sesija 8. Svetskog foruma za cirkularnu ekonomiju pod nazivom „Perspektive građevinskog sektora - od globalnih praksi do Okeanije".

Na ovom Forumu, koji je od 15. do 18. aprila održan u Briselu, delegacija Srbije je predstavila više od 60 inovacija u oblasti cirkularne ekonomije, koje su primenjene zahvaljujući podršci Evropske unije, Vlade Švajcarske i GEF-a, u okviru dve inicijative koje u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine sprovodi UNDP:„EU za Zelenu agendu u Srbiji" i „Smanjenje ugljeničnog otiska lokalnih zajednica primenom principa cirkularne ekonomije u Srbiji - Cirkularne zajednice".

(M.A./EUpravo zato/UNDP)