Član Kluba za sportski ribolov „Širun“, Rajko Bojanović, ostvario je izuzetno zapažen ulov, hvatajući modrulja dugačkog preko tri metra u budvanskom akvatoriju. Plava ajkula od 200 kilograma je ulovljena na otvorenom moru.

Ćetković je objasnio da modrulj nije vrsta čiji je izlov zabranjen u Crnoj Gori.

"Radi se o najčešćoj vrsti iz grupe pelagičnih ajkula u svetu. Čest je slučajan ulov prilikom ribolova tuna i sabljarki. Mediteranska populacija se od relativno skoro smatra ugroženom”, naveo je Ćetković za RTCG.

Trenutno je, kako pojašnjava, u procesu ažuriranje liste zaštićenih vrsta Crne Gore. Inače, ulovljena ajkula će biti predata Prirodnjačkom muzeju Crne Gore.

"Institut je već dostavio popis vrsta, među kojima je i modrulja", rekao je Ćetković.

Ulovi i viđenja modrulja proteklih godina pokazuju da se on u vodama Crne Gore najčešće sreće tokom proleća.

"Iako se kao najzastupljenija pelagična ajkula Jadrana viđa tokom cele godine, gotovo se polovina jedinki zabeleži samo u maju”, navode u Institutu za biologiju mora.

Modrulja je uobičajen i stalan stanovnik Jadrana, kao i većine svetskih mora.

"Ulovi većine ajkula i raža nisu značajni sa ekonomskog gledišta, već često imaju i neželjene efekte. Tako u ribolovu plutajućim parangalima, modrulji i pelagične raže prouzrokuju štetu ribaru oštećenjem ribolovnog alata i uništavanjem mamaca namenjenih ciljanim tunama i sabljarkama. S obzirom na to da gotovo nemaju ekonomsku vrednost, već naprotiv, težimo tome da se njihov ”, navedeno je u ranijoj objavi Instituta za biologiju mora.

(EUpravo Zato/RTCG)