Pravo na dodelu sredstava za razvoj i unapređenje ruralnog turizma i ugostiteljstva na teritoriji Srbije koje dodeljuje Ministarstvo turizma i omladine imaju privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku delatnost u ugostiteljskim objektima za smeštaj.

Uslov je takođe da se nalaze na ruralnom području, što bi mogao biti salaš, etno kuća ili seosko turističko domaćinstvo. Na ova sredstva imaju pravo i fizička lica koja obavljaju ugostiteljsku delatnost u objektu seoskog turističkog domaćinstva.

Ugostitelji koji dobiju ova sredstva sa njima će moći da urade rekonstrukciju postojećih ili izgradnju novih ugostiteljskih objekata, kao i da urede dvorište i nabave dvorišni mobilijar. Takođe, sredstva će moći da utroše na opremanje ugostiteljskih objekata i uređenje prostora i nabavku potrebne opreme u okviru seoskog turističkog domaćinstva za pružanje ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje.

Zainteresovana lica zahtev mogu da podnesu Ministarstvu turizma i omladine, Sektoru za turizam na njihovoj adresi Omladinskih brigade 1, Beograd, isključivo putem pošte ili preko pisarnice Ministarstva, sa naznakom "za dodelu sredstava podsticaja za razvoj i unapređenje ruralnog turizma i ugostiteljstva".

Rok za podnošenje Zahteva i prateće dokumentacije je 15. april.

Šta morate da ispunite da biste ostvarili ovo pravo?

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ostvaruje pravo na dodelu sredstva podsticaja ako u odgovarajućem registru ima registrovanu ugostiteljsku delatnost, kao i ako je katastarska parcela i ugostiteljski objekat na koji se projekat odnosi u njegovom vlasništvu, suvlasništvu ili je u zakupu sa periodom isteka ne kraćim od tri godine, računajući od dana završetka projekta.

Važan uslov je da na katastarskoj parceli i objektu na koji se projekat odnosi, nisu upisani tereti (upis ili zabeležba zakupa ili drugih stvarnih i obligacionih prava), kao i ako je podnosilac zahteva izmirio obaveze po osnovu javnih prihoda, kao što su porezi i doprinosi.

Dvorište kuće i bašta na planini po sunčanom letnjem danu
Emilija Randjelovic / Alamy / Alamy / Profimedia 

U slučaju da je korisnik suvlasnik ili zakupac objekta seoskog turističkog domaćinstva, salaša ili etno kuće prilaže saglasnost svih suvlasnika, odnosno zakupodavca, overenu kod javnog beležnika, kojom se daje pravo korisniku da može da aplicira za dodelu sredstva podsticaja po osnovu Uredbe.

Fizičko lice ima iste uslove.

Dokumentacija koja mora da se dostavi

Prilikom konkurisanja za ovu subvenciju države, neophodno je pored ispunjenih uslova, priložiti i neophodnu dokumentaciju.

Postupak za ostvarivanje prava na dodelu sredstava podsticaja pokreće se podnošenjem zahteva. U prilogu Zahteva, privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik treba da dostavi nekoliko dokumenata, poput potvrde o izvšenoj registraciji PIB-a, OP obrazac, rešenje o upisu privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika u odgovarajući registra.

Kompletan spisak dokumentacije za privredno lice, kao i za fizičko moguće je pogledati u tekstu javnog poziva.

Koliko novca dobijate?

Maksimalan iznos po projektu je 2,9 miliona dinara, kako se navodi u Javnom pozivu, što je oko 110.000 evra. Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na dodelu sredstava podsticaja u iznosu do 90 odsto od ukupne vrednosti projekta, što znači da korisnik sredstava ima obavezu da obezbedi sufinansiranje odobrenog projekta koje ne može biti manje od deset odsto od ukupne vrednosti projekta.

Krajnji rok za realizaciju projekta je 12 meseci, računajući od dana uplate sredstava. Ona, prema javnom pozivu, moraju da se koriste isključivo za realizaciju projekta u celosti, a korisnik je dužan da opravda utrošena sredstva dostavljanjem Ministarstvu faktura, fiskalnih računa, izvoda iz banke, ugovora i sl.

Njegova obaveza je takođe da svoju ugostiteljsku delatnost zadrži u u periodu od najmanje tri godine, računajući od dana realizacije projekta.

(JA/EUpravo zato)