Ova godina predstavlja veoma važan korak ka poboljšanju uslova rada i života u zemljama članicama Evropske unije jer nova direktiva EU o minimalnim platama mora da stupi na snagu do 15. novembra ove godine. Cilj ove direktive je da minimalna plata na internacionalnom nivou bude 60 odsto od srednje prosečne plate.

Dvadeset dve od 27 zemalja članica unije imaju uspostavljenu nacionalni minimalni dohodak. To znači da su poslodavci zakonom obavezni da ne daju manje plate od nacionalnog minimuma. Takođe, među deset zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, osam ima jasno određenu nacionalnu minimalnu platu: Crna Gora, Moldavija, Severna Makedonija, Gruzija, Albanija, Srbija, Turska i Ukrajina, dok Bosna i Hercegovina nema.

Zemlje Evropskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) Norveška, Švajcarska i Island takođe nemaju nacionalni minimalni dohodak.

Bruto minimalna plata je ispod 1.000 evra u skoro dve trećine EU

Minimalne plate za zemlje EU uveliko variraju, pri čemu se bruto (plate koje uključuju porese i doprinose) mesečne minimalne zarade trenutno kreću od 477 evra u Bugarskoj do 2.571 evra mesečno u Luksemburgu, pokazali su podaci Eurostat-a.

Prema ovim podacima iz januara 2024. godine, minimalna plata je određena u svim zemljama EU osim u Austriji, Danskoj, Finskoj, Švedskoj i Italiji.

U grupi zemalja EU sa nacionalnom minimalnom bruto zaradom iznad 1.500 evra mesečno nalaze se Luksemburg, Irska, Holandija, Nemačka, Belgija i Francuska. Od toga, minimalna plata veća je od 2.000 evra u Luksemburgu, Irskoj, Holandiji i Nemačkoj, dok je u Francuskoj 1.767 evra.

U grupi zemalja sa nacionalnom minimalnom bruto zaradom iznad 1.000 i ispod 1.500 evra mesečno nalaze se Španija i Slovenija. 

U grupi sa nacionalnom minimalnom bruto zaradom jednakom ili manjom od 1.000 evra mesečno nalazi se i najveći broj evropskih zemalja, četrnaest njih i to Kipar, Poljska, Portugal, Malta, Litvanija, Grčka, Hrvatska, Estonija, Češka, Slovačka, Letonija, Mađarska, Rumunija i Bugarska.

Cifra se kreće od 360 evra u Severnoj Makedoniji do 613 evra u Turskoj među zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima.

Bugarska (477 evra) ima nižu minimalnu zaradu od Turske, Srbije i Crne Gore, koje su sve zemlje kandidati.

Varijacije su manje kada se uzmu u obzir troškovi

Varijacije u minimalnim zaradama su znatno manje ako se uzme u obzir standar kupovne moći (PPS), što omogućava pravednije poređenje.

PPS je "veštačka valutna jedinica" koju definiše Eurostat na osnovu razlika u nivou cena između zemalja. Jedna jedinica PPS teoretski može kupiti istu količinu dobara i usluga u svakoj zemlji.

Evro
sasirin pamai / Panthermedia / Profimedia 

Minimalna plata, prilagođena PPS, trenutno se kreće od 542 evra u Albaniji do 1.883 evra u Nemačkoj.

Pored Nemačke, ova cifra je bila iznad 1.250 evra u Luksemburgu, Holandiji, Belgiji, Francuskoj, Irskoj, Poljskoj, Sloveniji i Španiji.

Češka, Slovačka, Estonija, Letonija i Bugarska zabeležile su najnižu minimalnu zaradu prilagođenu standardu kupovne moći među zemljama EU sa minimalnom zaradom ispod 1.000 evra.

Neke zemlje kandidati kao što su Turska, Srbija i Crna Gora imale su viši nivo plata od zemalja EU, kao što su Estonija, Letonija i Bugarska, ali je cifra i dalje bila ispod 1.000 evra za sve zemlje kandidate i potencijalne kandidate, za koje su podaci dostupni.

Realne minimalne zarade su pale u većini zemalja članica EU kada je inflacija dostigla svoj maksimum u 2022. godini. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) je zato pozvala na redovne revizije kako bi se zaštitio životni standard nisko plaćenih radnika.

(JA/EUpravo zato)