Mediteranska država Evropske unije – Španija – ne izdvaja se samo po svojim bajkovitim plažama, bogatoj istoriji, raskošnoj arhitekturi i raznovrsnoj hrani. U duhu Praznika rada koji se danas širom sveta obeležava, bavimo se nekim pozitivnim radnim praksama i inicijativama u Španiji.

Svi se sećamo momenta kada je ova evropska država uvela trodnevno odsustvo za žene koje pate od menstrualnih bolova. Sada Ministarstvo zdravlja Španije najavljuje da planiraju da uključe mentalno zdravlje na radu u svoj nacionalni epidemiološki nadzorni sistem. Belen Gonzales, koordinatorka inicijative, rekla je za novinsku agenciju EFE da "rad razara radnike".

Prema njoj, novi program ima cilj da "izvuče zaključake o količini psihološkog patnje koja se javlja u vezi sa radom", i istovremeno "da demonstrira (sa zvaničnim testovima) da postoje mentalni poremećaji koji proističu iz rada".

Do danas, stres na poslu (ili ono što je popularno poznato kao izgaranje/burnout) nije zvanično priznat u Španiji kao mogući mentalni poremećaj, ali ovo bi mogao biti dobar prvi korak.

Godišnja cena depresije košta 617 milijardi evra

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), globalno se godišnje izgubi oko 12 milijardi radnih dana zbog depresije i anksioznosti zaposlenih.

"Posao pojačava šire društvene probleme koji negativno utiču na mentalno zdravlje, uključujući diskriminaciju i nejednakost. Psihološko nasilje (poznato i kao "mobing") jedna je od ključnih pritužba na radnom mestu, koje negativno utiče na mentalno zdravlje", navodi SZO.

U međuvremenu, izveštaj Međunarodne organizacije rada (ILO) izdat 2016. godine ukazuje da više od 40 miliona ljudi pati od stresa na poslu u EU, a procenjena godišnja cena depresije na radnom mestu u Evropi iznosi 617 milijardi evra.

Registar koji Španija želi da implementira biće deo budućeg epidemiološkog nadzornog sistema  zemlje, koji uključuje praćenje zaraznih bolesti, kao i nezaraznih bolesti.

Prema Gonzales, informacije koje se dobiju omogućiće procenu koji radni uslovi utiču na ljude i koje grupe zaposlenih su najviše pogođeni problemima sa mentalnim zdravljem na poslu.

U Španiji, nadležnosti u oblasti zdravstva prenose se od centralne vlade na različite regione, koji imaju svoje regionalne javne zdravstvene sisteme.

Promena radne kulture

Nadzor će omogućiti donosiocima politika bolje razumevanje uzroka psiholoških problema.

"Počećemo da vršimo pritisak na vlasti kako bi došlo do promena na poslovima i kako bi se promenili radni uslovi, jer nije da šaljemo krhke ljude na poslove i onda oni pucaju, već se događa da poslovi lome radnike", upozorava Gonzales.

Prema njenom mišljenju, neophodno je "promeniti radnu kulturu i tražiti model rada koji neće samo prioritetizovati produktivnost i profit, već koji će biti usmeren na zdravlje radnika".

Ministarka zdravlja Španije, Mónica Garcia oglasila se na temu mentalnog zdravlja.

"Znamo da postoji epidemija psihičke uznemirenosti, ali znamo i da ova epidemija ima svoje poreklo u društvenim problemima koji prevazilaze četiri zida ovog Ministarstva".

Podsetimo, u drugoj polovini prošle godine, parlament Španije usvojio je zakon kojim je omogućeno ženama koje pate od ozbiljnih bolova tokom menstrualnog ciklusa da dobiju plaćeno bolovanje tokom tog perioda.

Bolovanje zbog menstruacije odobreno je u svega nekoliko zemalja u svetu, među kojima su Japan, Indonezija i Zambija, a Španija je prva među evropskim zemljama.

Naime, zakon koji je usvojen u Španiji dozvoljava pravo na trodnevno "menstrualno odsustvo" sa mogućnošću produženja na pet dana. Kako je objašnjeno, moći će da ga koriste žene koje tokom menstrualnog ciklusa imaju jake grčeve, mučninu, vrtoglavicu, povraćanje. Za ovo odsustvo je potrebna lekarska izjava, a javni sistem socijalnog osiguranja će pokriti račun.

Koliko zarađuju?

Od 2024. godine, minimalna plata u Španiji iznosi nešto više od 1.300 evra mesečno za zaposlenog sa punim radnim vremenom koji radi 40 sati nedeljno. Minimalna plata po satu u Španiji je 8,87 evra. Za one koji primaju 14 plata, minimalna mesečna zarada iznosi 1.134 evra, uz dve dodatne isplate u julu i decembru.

Prema statistici, prosečna plata u Španiji je 29.100 evra godišnje ili 2.500 evra mesečno.

Međutim, u zavisnosti od različitih faktora kao što su iskustvo, lokacija i industrija, ova cifra može da varira. Na primer, radnici u Madridu i Kataloniji obično zarađuju veće plate od onih u drugim oblastima, dok visokokvalifikovane industrije, kao što su finansije i tehnologija, uglavnom plaćaju bolje od niže kvalifikovanih.

Ono što se smatra dobrom platom u Španiji zavisi od brojnih faktora, uključujući troškove života, način života i veličinu domaćinstva. Međutim, kada se pogledaju brojke sa sajta Numbea, plata od 30.000 evra ili više godišnje se smatra dobrom. Ovo bi vam omogućilo da udobno živite u većini delova Španije, sa dovoljno novca da uštedite i putujete.

(JA/EUpravo zato)