U Srbiji se već nekoliko godina unazad primenjuje "Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi", koji vozačima omogućava da se, u slučaju manje saobraćajne nezgode, sami sporazumeju o onome što se desilo i sačine detaljan zapisnik. Ali, šta je "Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi"?

U pitanju je dokument koji je potekao iz Evropske unije a danas se primenjuje širom Evrope, i među zemljama koje nisu deo EU. Njega u automobilu treba da ima svaki vozač, a dobija se uz registraciju vozila. Na zahtev ovlašćenog službenog lica vozači su dužni da ga pokažu. To je standardan obrazac i koristi se u celoj Evropi, i validan je umesto policijskog izveštaja.

Dakle, ako vam se desi saobraćajna nezgoda, imate tri opcije: da sačinite Evropski izveštaj, zovete saobraćajnu policiju ili rešite štetu međusobno, na licu mesta.

Ako procenite da nema potrebe za policijom, popunjava se Evropski izveštaj. Ovak formular popunjavaju upravo vozači koji su učestvovali u incidentu. Sama ta informacija deluje kao nešto što je prilično jednostavno, ali da bi se ovim izveštajem rešio problem moraju da budu ispunjeni određeni preduslovi.

Evropski izveštaj se popunjava samo u 3 slučaja:

  • kada u nezgodi nema povređenih,
  • kada oba se oba vozača učesnika u nezgodi se slažu ko je kriv za nju,
  • i kada šteta nije velika (do 200.000 dinara, prema tumačenju MUP-a)

Kako znati da li je šteta velika ili mala?

Ovo je verovatno najčešće postavljano pitanje, posebno kod ljudi koji su imali ovo iskustvo. Odgovor je vrlo neodređen i zavisi od slučaja do slučaja, jer sami teško da možete proceniti visinu štete i to iz razloga što većina vozača, koji su samo učesnici u saobraćaju, nema stručno znanje ovlašćenih procenitelja šteta.

Ono što je sigurno, na osnovu procene koliko vaše vozilo vredi na tržištu, ukoliko je došlo do oštećenja u manjem obimu i manjeg broja limarijskih delova, može se pretpostaviti da se radi o manjoj šteti.

Šta je manja šteta?

U Srbiji, Evropski Izveštaj se popunjava i koristi samo u slučaju manjih materijalnih šteta (do 200.000 dinara) u saobraćajnim nezgodama u kojima nema povređenih lica, a gde su se učesnici saglasili (dogovorili) o odgovornosti za nastanak nezgode.

Kako ga pravilno popuniti?

Potrebno je pročitati pravilno sve ono što piše na Evropskom izveštaju, a naročito treba obratiti pažnju na upozorenje iz ovog izveštaja, u rečenici koja se u obrascu nalazi iznad "Skice nezgode", da obavezan potpis oba vozača ne predstavlja priznavanje odgovornosti, već jedino utvrđivanje identiteta, i okolnosti koje služe bržem regulisanju štete, piše na sajtu Auto-moto Saveza Srbije (AMSS).

Saobraćaj 0788749482.jpg
Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia 

Ovo u praksi znači da nije dovoljno samo da svi učesnici u saobraćajnoj nezgodi potpišu Evropski izveštaj, već je neophodno da se, prema zakonu, sa svojim vozilima pojave kod osiguravača koji treba da isplati štetu.

U slučaju kada žele da se "dogovore", potrebno je da obavezno obe strane potpišu Evropski izveštaj. Savetuje se da se iskoristi kamera koja postoji uglavnom na svakom mobilnom aparatu, i uz Evropski izveštaj prilože i fotografije na kojima će se jasno videti mesto nesreće, mesto kontakta vozila i registracioni brojevi automobila. Snimak se ne može uzeti kao dokaz, ali može pomoći. Iskoristite mogućnost, i potrudite se da u Evropskom izveštaju skica bude što jasnija.

Kako preporučuje AMSS, odmah nakon potpisivanja trebalo bi da krenete sa osobom koja je priznala krivicu u njegovu osiguravajaću kuću i tamo potpišete dodatnu dokumentaciju, jer ako osoba koja je izazvala nezgodu ne potpiše izjavu u svojoj osiguravajućoj kući, da je odgovorna za nastanak nezgode, vaš Evropski Izveštaj vam neće ništa značiti.

Ukoliko se radi o većoj materijalnoj šteti ili o bilo kakvoj šteti sa povređenim licima – obavezno pozovite policiju.

(JA/EUpravo zato)