U 2022. godini, ukupno zadovoljstvo životom u Evropskoj uniji je u proseku iznosilo 7,1, na skali od 0 (uopšte nisam zadovoljan) do 10 (potpuno zadovoljan). Rezultat je neznatno smanjen u poređenju sa ocenom od 7,3 u 2018. i približan onom iz 2013. kada je zadovoljstvo bilo ocenjeno sa 7,0.

To pokazuje istraživanje koje je objavio Evrostat, prema kojem najzadovoljniji građani žive u Austriji i Finskoj, a najnezadovoljni u Nemačkoj i Bugarskoj.

Kako pokazuju podaci, ljudi su generalno bili zadovoljniji svojim ličnim odnosima (ocenjivali su ovaj segment ocenom 7,8)nego ličnim finansijama (6,6).

Istraživanje za 2022. godinu je pokazalo da zadovoljstvo ličnim odnosima i sopstvenim finansijama raste sa nivoom obrazovanja.

Visokoobrazovani su svoje lične odnose u proseku ocenili sa 8, a materijalnu situaciju sa 7,1, dok osobe sa nižim nivoom obrazovanja ocenom 7,6 ocenjuju lične odnose, a ocenom 6 ocenjuju svoju materijalnu situaciju. Nasuprot tome, zadovoljstvo ličnim korišćenjem vremena (količina slobodnog vremena) pokazuje obrnuti trend. Oni sa nižim obrazovnim postignućem su izrazili nešto veće zadovoljstvo količinom slobodnog vremena – oni koji imaju niže srednje obrazovanje dali su ocenu 6,9, zatim ljudi koji imaju više srednje obrazovanje svoje slobodno vreme ocenjuju ocenom 6,8, a najnezadovoljniji su oni najviše obrazovani, ocena 6,6.

Ako bismo upoređivali, zadovoljstvo ličnim finansijama značajno je poraslo između 2013. i 2018, a zatim je ostala stabilna do 2022., sa ocenom od 6,6. Zadovoljstvo ličnim odnosima je ostalo visoko i generalno stabilno tokom perioda 2013-2022, uz blagi porast na u 2018.

Ovo su rezultati za svaku od država:

 • Austrija - 7,9
 • Finska - 7,7
 • Poljska - 7,7
 • Rumunija - 7,7
 • Holandija - 7,6
 • Belgija - 7,6
 • Danska - 7,5
 • Slovenija - 7,5
 • Švedska - 7,4
 • Italija - 7,4
 • Malta - 7,4
 • Irska - 7,4
 • Češka - 7,4
 • Luksemburg - 7,2
 • Estonija - 7,2
 • Kipar - 7,2
 • Litvanija - 7,1
 • Španija - 7,1
 • Francuska - 7
 • Slovačka 7
 • Portugalija 7
 • Mađarska 6,9
 • Letonija 6,8
 • Hrvatska 6,8
 • Grčka 6,7
 • Nemačka 6,5
 • Bugarska 5,6

(JA/EUpravo zato)