U našoj zemlji, inkluzivno obrazovanje sve je više prepoznato kao ključna komponenta za stvaranje društva koje ceni različitosti i pruža jednake šanse svakom detetu.

Nastavni planovi i programi se kontinuirano prilagođavaju kako bi se osiguralo da obrazovni sistem odgovara potrebama svih učenika.

Tako stručnjaci, nastavnici i roditelji rade zajedno kako bi pružili podršku svakom detetu na putu ostvarivanja njihovih akademskih i ličnih ciljeva. Ovaj sveobuhvatan pristup obrazovanju doprinosi stvaranju inkluzivnog društva koje poštuje i slavi raznolikost svojih građana.

Evropska unija, Ministarstvo prosvete i UNICEF su 2021. godine udružili snage da poboljšaju dostupnost i kvalitet preduniverzitetskog obrazovanja za svako dete, posebno za decu nepovoljnog socio-ekonomskog statusa.

Projekat "Učimo svi zajedno", polazi od strateškog opredeljenja Republike Srbije da je inkluzivno obrazovanje osnovno pravo svakog deteta i polazna tačka za razvoj pravednog, otvorenog i demokratskog društva.

Projekat je vredan 4,8 miliona evra bespovratne pomoći, a finansiraju ga Evropska unija i UNICEF.

Biotehnološka škola „Šumatovac" u Aleksincu bila je domaćin događaja promocije inkluzivnog obrazovanja i uvažavanja različitosti.

Događaju su prisustvovali ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović, ambasador EU u Srbiji Emanuele Žiofre, direktorka UNICEF-a u Srbiji Dejana Kostadinova i predsednik opštine Aleksinac Dalibor Radičević.

Oni su tom prilikom poručili da je učenje moguće samo kada sva deca uče zajedno.

Ministarka prosvete prof. dr Slavica Đukić Dejanović istakla je obrazovni sistem Srbije otvoren i podsticajan za svu decu.

„Učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom omogućeno je da se obrazuju po individualnom obrazovnom planu, odnosno po planu koji podrazumeva prilagođavanje procesa nastave svakom detetu, u redovnim školama, kao i školama za učenike sa smetnjama u razvoju. Broj učenika sa smetnjama u razvoju koji pohađa redovne škole je četiri puta veći od broj učenika u specijalnim školama", rekla je ministarka.

Prema njenim rečima, projekat Učimo svi zajedno pomaže da se uspostave dodatni mehanizmi podrške koji uključuju različite profesionalce, usluge, institucije, pristupe i načine rada.

Ambasador EU u Srbiji Emanuele Žiofre kaže da je Inkluzivno obrazovanje predstavlja poštovanje osnovnih ljudska prava, kao i prihvatanje i podsticanje različitosti.

"Prepoznajući ulogu obrazovanja u izgradnji afirmativnih stavova prema različitostima, Evropska unija je kreirala Evropski prostor obrazovanja (European Education Area) - skup smernica i preporuka o kreiranju prilika za svu decu i proširivanju obrazovanja kroz predstavljanje različitih perspektiva i ideja učenicima. Projekat pomaže uspostavljanju važnih prekretnica koje doprinose kvalitetu obrazovanja u Srbiji, uvođenje novih mehanizama koji će pružiti dodatnu podršku u obrazovnom procesu, kako bi bilo prilagođeno potrebama svakog deteta", istako je ambasador Žiofre.

Direktorka UNICEF-a u Srbiji, Dejana Kostadinova, saglasna je da je obrazovanje je osnovno ljudsko pravo svakog deteta, bez obzira na njeno ili njegovo poreklo.

„Obrazovni sistem u Srbiji je napravio značajne korake na putu inkluzivnog obrazovanja. Sada treba da nastavimo da zajedno radimo na tome da osiguramo da svako dete, u svakoj školi širom Srbije bude uključeno i uči zajedno sa svojim vršnjacima", kazala je ona.

Biotehnološka škola i opština Aleksinac aktivno učestvuju u projektu.

Ona je primer da je moguće ostvariti inkluzivno obrazovanje, obrazovanje koje svakom detetu, posebno deci nepovoljnog socio-ekonomskog statusa, omogućava ravnopravno učešće i podršku da ostvare svoje pune potencijale.

Na događaju su takođe predstavljeni Inkluzivni bukvar, knjiga koja slavi različitosti i jedinstvo, i logotip inkluzivnog obrazovanja Učimo svi zajedno.

EU je najveći partner Srbije u modernizaciji sistema obrazovanja

Od 2003. godine, Evropska unija donirala je više od 100 miliona evra za reformu sektora obrazovanja na svim nivoima, sa ciljem jačanja njegove uloge kao temelja društvenog i ekonomskog razvoja. Od predškolskog i osnovnog vaspitanja i obrazovanja, preko srednjeg stručnog i visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih - EU je najvažniji partner Srbije kada je reč o uvođenju novih standarda, razvoju programa nastave i učenja, stručnom usavršavanju nastavnika i finansiranju nove školske opreme.

Cilj podrške EU sektoru obrazovanja jeste da se podrži reforma obrazovanja i pomogne usklađivanje sa standardima, politikama i praksama zemalja EU, i to kroz izgradnju kapaciteta obrazovnih ustanova i zaposlenih u obrazovanju, usklađivanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada kroz razvoj sistema kvalifikacija, uvođenje inovativnih i inkluzivnih nastavnih praksi i opremanje škola modernim nastavnim pomagalima. Obrazovanje se smatra temeljom za kreiranje novih radnih mesta, podsticanje ekonomskog rasta, razvoj pojedinaca i društva i jačanje socijalne kohezije, kao i osnovom za izgradnju evropskog identiteta uvažavajući kulturne i jezičke različitosti.

Ovaj projekat je deo programa podrške EU obrazovnom sistemu Srbije.

(M.A./EUpravo zato/europa.rs)