Uspostavljanje demonstracionih parcela za praktičnu primenu klimatski pametnih praksi i mera adaptacije na klimatske promene, važan je korak ka modernizaciji u poljoprivrednoj proizvodnji, ali i zaštiti useva. Razvoj se ne može dogoditi bez znanja, od kojih mnoga moraju biti primenjena na nacionalnom, i lokalnom nivou.

Usvajanje održivih praksi od strane porodičnih poljoprivrednih gazdinstava je preduslov za prilagođavanje klimatskim promenama.

Nedovoljno ili sporo prihvatanje novih znanja i inovativnih rešenja u poljoprivredi, usporava prelaz ka održivijoj poljoprivredi.

Za usvajanje klimatski pametnih praksi često su potrebne kolektivne akcije poljoprivrednika i saradnja između sektora, a najvažnije je da ta saznanja budu i praktično primenjena.

U okviru projekta „Jačanje otpornosti sektora poljoprivrede na elementarne nepogode", koji finansira EU, a realizuje Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, planirano je uspostavljanje demonstracionih parcela za praktičnu primenu klimatski pametnih praksi i mera adaptacije na klimatske promene.

Kroz projekat je za sada uspostavljeno šest demo centara u deset opština, koji uključuju oko 150 demo parcela. Kroz dalju realizaciju projekta planirano je uspostavljanje još četiri demo centra.

Šta su demo centri i čemu služe?

Cilj uspostavljanja demo centara je upravo da se prikažu praktični primeri i prakse otpornije i klimatski pametnije poljoprivrede.

Kroz edukaciju u okviru demo centara poljoprivredni proizvođači će dobiti direktan pristup novim znanjima, tehnologijama i praksama koje mogu da pomognu u adaptaciji i prilagođavanju na klimatske promene.

Demo centri se uspostavljaju kroz saradnju sa partnerima na lokalu koji dobijaju podršku kroz celokupan proces uspostavljanja i primene demonstracionih parcela.

Lokalni partneri za šest uspostavljenih demo centara uključuju PSSS Šabac (Šabac i Vladimirci), Poljoprivredno-hemijsku školu ,,Dr Đorđe Radić" (Kraljevo), Zemljoradničku zadrugu Svrljižanka (Svrljig), PSSS Valjevo (Valjevo, Osečina i Mionica), Udruženje SN-AGRAR (Paraćin) i PSSS Požarevac (Požarevac i Žabari).

Na osnovu analize stanja na terenu, partnerskim organizacijama će biti dostavljena oprema koja im je potrebna za intervencije i demonstracije tehnologija i praksi na demo poljima.

Prvi krug isporuke opreme je završen, dok se početak sledećeg kruga isporuke očekuje u narednom periodu.

Čime su opremljeni demo centri?

Za sada je u šest novonastalih demo centara isporučeno 25 traktorskih priključaka, uključujući rasipače kalcijuma (6), podrivače (11), jednobrazne plugove (2), rovokopače (2) i polagače traka za podzemno navodnjavanje (4).

Priključci će se koristiti za intervencije planirane na demo parcelama, koje se većinski nalaze na imanjima poljoprivrednika. Na ovaj način će poljoprivrednici moći da usvoje nova znanja tokom rada na svojim poljima.

U okviru isporuke opreme demo centru pri Poljoprivredno-hemijskoj školi ,,Dr Đorđe Radić" u Kraljevu je organizovana i demonstracija upotrebe opreme. Dostavljena oprema obuhvata rasipač kalcijuma, podrivač i polagač traka za podzemno navodnjavanje.

Zainteresovani su imali priliku da saznaju detaljnije o značaju i nameni opreme od profesora Poljoprivrednog fakulteta u Kruševcu i konsultanta na projektu, Dragana Terzića.

Zašto su važna nova znanja, tehnologije i prakse u cilju jačanja otpornosti poljoprivrede na klimatske promene?

Na pitanje  - koji je glavni razlog za sporu primenu praksi i tehnologije - Terzić kaže da postoje brojni uzroci nedovoljnog prihvatanja novih tehnologija, od toga da proizvođačima nisu poznate neke tehnologije do toga da oni nisu u mogućnosti da ih primene, odnosno da ne postoji pogodno okruženje za razvoj i usvajanje inovacija potrebnih poljoprivrednim gazdinstvima.

"Najveći broj poznatih, a nedovoljno primenjenih rešenja odnosi se na tehnološke inovacije. U anketnom istraživanju, koje smo sproveli, poljoprivrednici su bili pitani da navedu tri resursa koja bi im najviše pomogla da unaprede svoje poslovanje. Najčešći odgovori su bili: resursi za nabavku mehanizacije. Istraživanja ukazuju na to da je nedovoljna tehnička opremljenost faktor koji često otežava veću primenu novih tehnologija i praksi na gazdinstvima. Pored toga, proizvođači često nemaju sve preduslove za donošenje odluka o investiranju u nova i inovativna rešenja", pojašnjava stručnjak.

O načinima kojim ovi procesi mogu da se ubrzaju i kakvu ulogu tu igraju demo polja, Terzić kaže da se često dešava da primena iste mere/inovacije u različitim agroekološkim uslovima ima različite finansijske efekte na gazdinstvu.

On ističe da postoji neizvesnost o posledicama nakon usvajanja i proces odlučivanja o inovacijama je u suštini traženje informacija kako da se smanji neizvesnost o prednostima i nedostacima inovacija.

"Da bi se olakšalo odlučivanje na gazdinstvu, potrebno je stvoriti povoljno okruženje u kome je donosilac odluke u mogućnosti da kreira proces uočavanja, sagledavanja, procene i upoređivanja novih i već postojećih rešenja, koja vode ka unapređenju. U ovom procesu demonstracione i pilot farme mogu da imaju značajnu ulogu u difuziji inovacija, tehnologija i znanja i širenju najboljih praksi. One igraju veliku ulogu u učenju preko posmatranja ili ugledanja na rad drugih i omogućavaju da poljoprivrednici izvrše evaluaciju inovacije/tehnologije u uslovima koji su slični njihovim i efikasan su alat u prenosu znanja", pojasnio je on.

Ističe da je savetodavni rad usmeren na pružanje stručne pomoći, saveta i davanje preporuka i uključuje davanje svih informacija vezanih za primenu inovacija i tehnologija.

Kako bi došlo do usvajanja tih inovacija, poljoprivrednicima je potrebno da sagledaju sve aspekte inovacija i sprovedu procenu te inovacije u uslovima koji su slični njihovim.

Uglavnom, samo pružanje informacija i davanje saveta često nije dovoljno da bi poljoprivrednici doneli odluku o investiranju u inovativnu tehnologiju ili praksu.

Upravo zbog svih navedenih razloga FAO projekat „Jačanje otpornosti poljoprivrede na elementarne nepogode" savetodavne službe, srednje poljoprivredne škole, udruženja i zadruge dobiti opremu uz pomoć koje će moći lako da demonstriraju nove tehnologije i prakse i formiraju demo polja na imanjima poljoprivrednika.

Projekat "Jačanje otpornosti sektora poljoprivrede na elementarne nepogode", koji se u Srbiji realizuje uz pomoć EU je tu da nas pripremi i osnaži da pravovremeno reagujemo, umanjimo štetu na usevima i izbegnemo velike gubitke.

Započet je 2021. i obuhvata ciljeve pregovaračkog poglavlja 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj, a traje do februara 2025. godine.

Ukupna vrednost donacije EU je 2.500 000 evra.

(M.A./EUpravo zato/euzatebe.rs)