Evropska komisija pokrenula je Evropsku solarnu akademiju, prvu u nizu akademija koje će se sprovoditi u skladu sa Zakonom o neto nultoj industriji (NZIA). Ovaj zakon usvojen je u maju ove godine kako bi Evropska unija lakše ostvarila svoj cilj od 43 odsto udela obnovljive energije u energetskom miksu do 2030. godine, sa težnjom da dostigne 45 odsto.

Solarne elektrane trenutno prednjače u Evropi kada je reč o novim OIE kapacitetima, a da bi dodatno podstakla razvoj ovog obnovljivog izvora energije, komisija je u maju 2022. godine usvojila strategiju EU za solarnu energiju kao deo REPowerEU plana. Cilj strategije je dodavanje preko 320 GW solarne energije do 2025. godine, odnosno blizu 600 GW do kraja decenije.

Stoga se procenjuje da će sektoru solara do kraja 2030. godine biti potrebno oko 66.000 kvalifikovanih radnika kako bi EU ispunila svoje ambiciozne ciljeve i osigurala industrijsku konkurentnost, saopštila je Evropska komisija.

Solarna akademija ima cilj da u naredne tri godine obuči 100.000 radnika i time prevaziđe trenutni jaz u radnoj snazi i veštinama neophodnim za razvoj solarne energije u Evropskoj uniji.

Pored toga što će dizajnirati sadržaje za učenje u saradnji sa industrijom i drugim relevantnim stranama, Solarna akademija će omogućiti i akreditaciju stečenih veština. U planu je da se sprovođenje programa vrši preko lokalnih partnera, a to mogu biti univerziteti, preduzeća i pružaoci stručne obuke i obrazovanja sa kojima će Akademija potpisati ugovore.

Nakon uspešne realizacije Evropske akademije za baterije iz 2022. godine, ova akademija predstavlja najnoviju inicijativu Evropske Komisije koja podržava ciljeve definisane u okviru Evropskog zelenog dogovora i REPowerEU plana.

Komisija je za pokretanje Evropske solarne akademije opredelila devet miliona evra iz Programa jedinstvenog tržišta.

(JA/EUpravo zato/Energetski portal)